Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#25700Neoprávněné penále

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 16 dnů 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.08.2018, před 3 lety

Irena Žulcová

Znění stížnosti

Irena Šulcová, 6.2.1952, 66-7 let, starobní důchodce. Požadují po mě (Faktura doručena 18.8.2018 - splatnost 21.8.18 - s upozorněním , že 21.8.2018 již musí mít částku na účtu a nejen, že bude teprve tohoto data poukázána. Penalizace ne naznána "deaktivační poplatek" jde o elektřinu. Úpěnlivě se pokouším od CE dostat pryč - nejprve mě vydírali - že musím OKAMŽITĚ - zaplatit 2000,- Kč za žárovky, které mi vnutili. V panice z této částky, která je pro mě velmi vysoká, (informace mi byla podána telefonem a zároveň podána rada, abych vzala výpověď zpět a podepsala ji, spolu s ceníky a plnou mocí a to na plyn a elektřinu. Verbálně jsem s tím souhlasila a dala najevo, že kvůli těm 2000,- vezmu výpovědi teď hned zpět. Trvali na okamžitém podepsání na místě - třebas na chodníku před bydlištěm a okamžitém zaslání zpět dokumentů Zpětvzetí výpovědi, plná moc a ceník - jak u elektřiny, tak nově i u plynu. Poslali mi jen 1 exemplář od každého dokumentu a zlobili se, když jsem chtěla mít kopie - "že prý na co, že je nepotřebuji..." sic... Přesto kopie mám a s datem 11.7.2018 a 12. 7. 2018 ze strachu z pokuty za žárovky jsem jim je doporučeně poslala. Doklad pošty mám. 17. 7. 2018 mi napsal (a 18.7.18) ČEZ, že jsem ve stavu "černého odběru" a ať okamžitě činím kroky k zajištění distributora. Myla jsem v klidu, protože jsem si myslepa, že takové kroky aktuálně již týden činím. ČEZ mě telefonoval 26.7.2018 že stav Černého odběru trvá a že se "o mě dosud nikdo jako distributor nepřihlásil. Že pouze Innogy byl a stále je dlouhodobě (již jako RWE) mám distributorem plymu. Podle mých informací tento stav trval na Čezu až do 6.8.2018, protože jsem 1.8.2018 došla na kancelář Innogy v Hradci Králové a požádala o radu a zásah a o definitivní přestup k nim, protože Com.E nemá žádnou moji důvěru. Beze slova vysvětlení mi poslali v srpnu 8.8.18 požadavek na zaplacení 500,- Kč za ty žárovky (už ne 2000 a nevím ani proč to snížili. 8.8.2018 jsem to zaplatila a CE to uznává. Také mi vyúčtovali elektřinu na červenec - 238,- Kč a já to zaplatila.
Comfort Energy mi opakovaně lhal, uvedl mě v omyl, vydíral a vydírá mě a uvedl mě do stavu neoprávněného odběru el. proudu od ČEZ s rizikem, že mi elektřinu mohou kdykoliv odpojit a tento stav trval od 17.7. do srpna 2018. dokud jsem u INNOGY neučinila v kanceláři potřebné kroky k nápravě. V současné době CE tvrdí, že jsem byla "jejich" od 2.8. do 5.8. a pak neoprávněně ukončila vztah. Ten jsem Ukončila definitivně 1.8.2018 v kanceláři Innogy, 6.8.2018 nabyl nový vztah, co se týče el. proudu účinnosti a od 12.7.2018 (verbálně o 3 dni dříve - CE neplnil své závazky a porušil smlouvu minimálně tím, že mě uvedl do stavu "černého odběru" - A teď mě vydírá mnohem citelněji. Orientuje se mým datem narození, skutečností že žiji dlouhodobě sama bez příbuzných a orientuji se ve zdravotnictví - ale ne v problematice smluv a úředních věcí.
Během těchto týdnů jsem s nimi opakovatě telefonicky jednala a převážně volali oni mě a vystupovali vůči mě arogantně a hrubě, Používali vždy výhružky.
Na radu Innogy - staršího managera odbytu a péče o zákazníky - paní bc. Lenky Kvapilové jsem 17.8. vyhotovila písemnou reklamaci této kalvárie a zítra ji doporučeně pošlu poštou Comfort energy včetně kopie dokumentu od ČEZ o černém odběru. (telefonicky jsem CE i tomto informovala daleko dříve a prosila je o zásah u Čezu. Nic. Tuto reklamaci jsem na Comfort Energy poslala včetně příloh (oskenovaných již i emailem (na adresy rsima@comfortenergy.cz, a ombudsman@comfortenergy.cz.
Prosím o pomoc, částka 6050,- Kč je pro mě položka, ze které - po zaplacení všech poplatků z důchodu; vlastně žiju 6-7 týdnů.! Tak to "v důchodu" chodí. A náklady na léky a MHD atd atd.......
Opravdu potřebuji pomoc s vyděračskou, nesolidní a hrubou organizací - Comfort Energy a jejími pracovníky.
Innogy mi prostřednictvím bc. Lenky Kvapilové také přislíbilo nejen radu , ale i pomoc. Ovšem pozítří je těch 6050,- Kč údajně splatných. Nemám ani tušení o frekvenci a výši případných penalizací, pokut nezaplatím a hned a hrozili mi i exekucí a já už jsem starší člověk, co strávil většinu druhé poloviny života praní na hematonkologii. A to je jiný svět, jak teď zjišťuji.. Prosím o pomoc, abych tu strašnou pokutu nemusela platit. A taky informaci, zdali moje podání "reklamace" na tuto platbu má alespoň odkladný účinek. Opravdu to na mě těžce doléhá.
Děkuji za každou pomoc.
Irena Šulcová, Palachova 1109/2, Hradec Králové 6, 50006, tel. 732 531011, r.č. 525206/072.


Produkt

zajištění zprostředkování/být distributorem el. energie mezi ČEZ a mnou .


Požadované řešení

zrušení platby "deaktivačního poplatku" společnosti Comfort Enerny ve výši 6050,- Kč pro jejich neplnění závazků vůči mě.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2018 11:18, před 3 lety

Uzavřela-li spotřebitelka smlouvu o dodávkách energií mimo obchodní prostory společnosti nebo za pomoci prostředku umožňující komunikaci na dálku (telefon, internet), může spotřebitelka od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Pokud tato lhůta již uplynula, může spotřebitelka smlouvu bezplatně a bez jakékoliv sankce vypovědět až do 15 dní po zahájení dodávek energií. Výpovědní doba v takovém případě činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Podle názoru, který zastáváme, je na základě logického výkladu § 11a odst. 3 energetického zákona smlouvu možné vypovědět i před zahájením dodávek (bylo by absurdní, pokud by spotřebitelka musela čekat, než jí společnost začne dodávat elektřinu nebo plyn). Po uplynutí výpovědní lhůty se závazek ruší a společnost nemůže s takovýmto ukončením spojovat žádnou sankci. Požadavek na doplacení ceny žárovek se snaží spotřebitelku od užití jejího zákonného práva odradit. Poplatek proto považujeme za neoprávněný.

Žádá-li společnost deaktivační poplatek neoprávněně, má spotřebitelka možnost také kontaktovat Odbor právní ochrany spotřebitele při Energetickém regulačním úřadu. Více informací o Odboru právní ochrany spotřebitele je možné vyhledat na webové adrese www.eru.cz/odbor-pravni-ochrany-spotrebitele.

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 14:48, před 3 lety

Vážená paní Šulcová,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že vaše stížnost je řešena. I když neshledáváme na straně naší společnosti primární pochybení, bude Vám v rámci vstřícných kroků smluvní sankce, účtovaná fakturou č. 4860001435, včetně nákladů spojených s vymáháním stornována. Výsledek reklamace v tuto chvíli nemáme k dispozici, nicméně Vás následně budeme informovat o stanovisku dodavatele Innogy.

S přáním hezkého dne

Lenka Trefná
CE


Irena Žulcová

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.10.2018 21:20, před 3 lety

zatím velice děkuji, budu se řídit vašimi doporučením a budu trpělivě vyhlížet světélko na konci tunelu. Irena Šulcová
Mezitím na mě poslal Comfort energy, přesto že zároveň přiznali, že "platbu pozastavili" velice verbálně razantní vymahače dluhů (kterým prý záležitost předali..... sic!) a to Credit expres, kteří mi nevybíravě vyhrožovali. Prostě vyhrožovali. 6e budou denně připočítávat vysoká procenta "z prodlení", ke stávající částce 6050,- Kč kterou si za své "služby" navýšili v ten okamžik o dalších 1850,- Kč.Vyhrožovali, že na mě "někoho pošlou" až ke mě domů a skončili tím, že stejně dopadnu v insolvenci atd atd. Šíleně vyděšená jsem je musela požádat (protože ti borci z Credit expres) na to zapomněli) - aby mi udali čísla účtů, kam mám ty peníze poslat. Pochopte prosím, je mi 67, žiji jen s kočkou a velmi osaměle, syna mám až na druhém konci republiky a jinak nikoho. Strašně se bojím dluhové pasti. Opravdu strašně moc. Ty peníze - 6050,- Kč a 1850.- Kč jsem jim poslala s tím, že stále trvám na skutečnosti, že jsou vymáhány/vymoženy neoprávněně a nevybíravými - až "šmejdovskými" metodami, a pokračuji dál - jen ke stížnostem přibyl požadavek na vrácení peněz. Je zajímavé, že okamžikem, kdy jsem zaplatila toto "penále" pracovnice mého nového distributora el. energie - Innogy, která mi opakovaně nabízela pomoc a podporu - ukončila komunikaci a dovysvětlující dopisy k ní se mi vrátily nepřečteny.... Tak asi tak.
Ještě jednou MOC díky za pomoc a podporu.

Pochopila jsem, že ve svém věku, zdrav. stavu, pohlaví a soc. společenské situaci jsem v podstatě LOVNÁ ZVĚŘ, (a to přímo ukázková). Je to příšerné zjištění.
Irena Šulcová

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2018 11:55, před 3 lety

K našemu výše uvedenému vyjádření doplňujeme, že pokud některý ze subjektů vymáhal náklady spojené s vymáháním tvrzené dlužné částky, vymáhal je v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu, konktrétně v rozporu s rozhodnutím sp. zn. 32 Cdo 1733/2008, který uvádí následující: "Věřitel nemá z titulu náhrady škody vůči dlužníku právo na zaplacení odměny, kterou uhradil inkasní společnosti za vymožení podstatné části jeho pohledávek za dlužníkem."

Spotřebitelce doporučujeme i přes uhrazení částek, aby se obrátila na Energetický regulační úřad, přičemž kontakty může nalézt zde: http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2018 09:22, před 3 lety

Dobrý den, paní Šulcová,

níže zasílám informace k Vašemu případu.

Smlouva mezi Vámi a dodavatelem č. CMA50187981 byla uzavřena dne 16.5.2017 v rozsahu dodávek zemního plyn (to není předmětem reklamace) a elektřiny do odběrného místa č. 859182400706815637 s plánovaným datem zahájení dodávek 2.7.2018.

Ze strany dodavatele byla zahájena realizace procesu změny dodavatele právě k datu 2.7.2018, tomuto kroku předcházela úspěšně podaná výpověď stávajícímu dodavateli - Innogy. Dodavatelem doručený požadavek na ukončení Smlouvy k datu 1.7.2018 byl akceptován a dne 21.3.2018 přijala společnost Comfort Energy akceptaci žádosti o ukončení Smlouvy k datu 1.7.2018. O tomto úspěšném kroku Vás dodavatel Comfort Energy písemně informoval dne 3.4.2018.

Realizace změny dodavatele prostřednictvím OTE byla zahájena dne 15.6.2018 a opět úspěšně dokončena bez námitky stávajícího dodavatele Innogy.

Všechny tyto kroky má dodavatel zdokumentované a zároveň může kdykoliv v případě sporu doložit, neboť tyto tvrzení se zakládají na faktech. Zároveň tyto kroky nemohli v žádném případě způsobit pokutu ze strany dodavatele Innogy, dodavatel Comfort Energy postupoval zcela podle pravidel energetického trhu.

Dne 27.6.2018 byla dodavateli Comfort Energy doručena výpověď podle §11a odst. 3 Energetického zákona od dodavatele Innogy. Tento požadavek byl v souladu s energetickým zákonem akceptován a k datu 15.7.2018 došlo k ukončení dodávek do odběrného místa č. 859182400706815637 s tím, že dodávky od 16.7.2018 převezme Váš nový dodavatel Innogy.

Na základě výše doručené výpovědi Vás dodavatel Comfort Energy kontaktoval s tím, zdali si nepřejete pokračovat ve smluvním vztahu č. CMA50187981. O Vašem rozhodnutí ve smluvním vztahu pokračovat svědčí i písemně vrácené podklady - zpětvzetí výpovědi a plná moc. Tyto dokumenty Vám dodavatel doručil písemně a stejným způsobem je vyžadoval doručit zpět. Pokud jste si nepřála ve smluvním vztahu pokračovat, nerozumím, z jakého důvodu jste tyto dokumenty vrátila zpět dodavateli Comfort Energy na jeho doručovací adresu. Nicméně tento projev vůle nehraje roli v dalších krocích obou dodavatelů.

Vzhledem k tomu, že doručená výpověď podle § 11a odst. 3 Energetického zákona byla dodavateli Innogy řádně akceptována, mělo z jeho strany dojít k zahájení dodávek elektřiny do odběrného místa od 16.7.2018. Tento krok nebyl ze strany dodavatele Innogy realizován a z toho důvodu se odběrné místo ocitlo v neoprávněném odběru.

O skutečnosti, že se odběrné místo nachází v neoprávněném odběru jste dodavatele informovala dne 1.8.2018, ten obratem reagoval a podal žádost prostřednictvím OTE o zrychlenou změnu dodavatele, která v těchto případech zajistí změnu dodavatele ve zrychleném režimu. Změna dodavatele byla realizována dne 3.8.2018, tedy obratem.

Následně došlo k předčasnému ukončení sjednané Smlouvy s dodavatelem Comfort Energy, aniž by došlo k řádnému ukončení Smlouvy prostřednictvím doručeného požadavku. Sjednaná Smlouva byla jiným dodavatele ukončena pouze prostřednictvím systému OTE, tento krok může mít za následek vystavení poplatku za předčasné ukončení sjednané Smlouvy, tento poplatek je součástí Smlouvy.

I přes tyto skutečnosti zahájil dodavatele CE jednání se společností Innogy, která dodavateli doručila následující vyjádření, cituji:

"V tomto případě došlo k nedopatření na naší straně, kdy z důvodu individuálního pochybení byl klient vystaven NOP."

Od samého začátku sporu opakuji, že chyba nebyla způsobena na straně dodavatele Comfort Energy, tato skutečnost se potvrdila pochybením dodavatele Innogy. Viz informace výše.

Vámi uvedené tvrzení tedy není pravdivé a i přes pozici dodavatele Comfort Energy byla z jeho strany celá situace dořešena.

S pozdravem

Monika Šteinerová
Ombudsman


Irena Žulcová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.10.2018 12:06, před 3 lety

Vážení přátelé z D-testu,
Dovolte, abych Vám v první řadě poděkovala za vaše aktivity a rady v mém i jiných problémech – zejména s Credit Expres – protože první pozitivní reakce za vaše publikované zjištění, že jednají v přímo a nesporně nezákonně zahájením vymáhání jinou organizací dne 8. 10. 2018, jsem 9. 10. 2018 našla na svém účtu částku 1850,- vrácenu, a je to přesně ta položka, kterou si Credit expres najatý Comfort energy připočetl za svoje „služby“. (To je rychlost co? Příkaz k platbě museli zadat hned 8. 9. – sic!). Považuji to za veliký a nadějný úspěch. Moc děkuji.
A teď reakce na sdělení paní ombudsmanky:
Trvalo mi bohužel celé měsíce, než jsem pochopila co a do jaké míry se mi od Credit Expres děje. Nevěřila jsem, že je takové jednání vůbec možné.
Teď už vím, že v Hradci Králové vedly právě aktivity nadháněčů Comfort energy a Bohemia energy k zákazu podomního obchodu a nabízení služeb a zboží.
Nařízení města Hradec Králové č. 7/2013 o tržním řádu (tržní řád):
Článek 11: Zakázané druhy prodeje - Na území města Hradec Králové je zakázán podomní prodej (5). 5) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Jak je tedy vůbec možné, že obchodní zástupkyně Comfort Energy se ke mně domů vůbec dostala a nestálo by za úvahu – i po té době (2017 není až tak vzdáleno v čase) – zamyslet se nad podáním podnětu Městskému úřadu o porušení/porušování tohoto ustanovení – z nich mě jako spotřebitelce vzniklé závazky, nesrovnalosti a škody a požadovat sankci vůči Comfort Energy? (no uvidíme – poradíme se).
Dostala jsem se v létě do stavu (píše se o tom v našich učebnicích a v lepších anglických/amerických návodech pro „šmejdy“ – „jak pracovat s klientem“. Stejně mě tato znalost neochránila – lidská psychika je někdy iracionální) – JÁ jsem se styděla za jednání zaměstnanců Comfort energy se mnou, hluboce se hanbila a trápila, že se mi to mohlo stát a stále se to děje a stupňuje. Trpěla jsem duševně i fyzicky. Musela jsem se obrátit k lékům, abych dokázala alespoň občas normálně fungovat a neužírat se soustavně touto potupnou aférou.
Tento stav mě začal přecházet poté, co na mě nevybíravě zaútočili verbálně „vymahači“ pověření Comfort energy. To i já jsem pochopila, že je hodně přes čáru zákona. Velice jsem se rozzlobila a hned tak mě to nepřejde. Vaše stanovisko z 8. 10. mě potěšilo, moc potěšilo – bylo velkým zadostiučiněním – ale zlost tím jen narostla.
Přečetla jsem si obšírný výčet paní ombudsmanky a někde nevěřila vlastním očím. Také jsem si dohledala dokumenty. Ale velikou a smutnou pravdou je skutečnost, že v písemných – (papír; e-mail) projevech si Comfort energy dává opravdu veliký pozor na svá vyjádření. Veškeré invektivy, konstatování „protiakcí“, výhružky a vydírání atd. se odehrávaly výhradně verbálně a telefonicky.
Uklidňuje mě – (resp. trošku i baví) pravidelné hlášení v telefonu, že je hovor pro mou i jejich ochranu nahráván. ALE – když volal z Comfort energy (Credit expres) někdo mě – žádné takové hlášení se neozvalo!!! A v těchto telefonátech byl zakopán kořen celého sporu.
Chápu, že boj o zákazníka, zvlášť pokud pravidelně platí, nikdy nedlužil a ani s není a nebyl nikdy v registru dlužníků – je tvrdý. Ovšem Comfort energy používá ve své praxi jednání se zákazníkem – aroganci, výhružky, přímé lži a nepřesné a matoucí informace, zamlčování nejrůznějších možných konsekvencí a rychle dojde až k vydírání a to i nezákonnou cestou. Jejich zaměstnanci mezi sebou nekomunikují. A pokud ano, je to tím horší protože úmysl (různé aktivity Comfort energy vysloveně vedou klienta k jednání, které lze – s trochou té péče – penalizovat) – takže se snaží uškodit/potrestat/vymoci finanční profit formou „penále“ je tím významněji. A bez skurpulí.
Paní ombudsmanku musím upozornit, že ve svém výčtu se důsledně vyhnula jakékoliv – sebemenší zmínce o výše zmíněném jednání Comfort energy a jejich zaměstnanců. Paní ombudsmanka především chrání výdělky Comfort energy.
Spoustu věcí/skutečností prostě vynechala a jemně překroutila.
O žárovkách netřeba hovořit – o nich víme všichni – touto pastičkou je Comfort energy velice nechvalně známá.
Ale jen jeden příklad a pro mě ten asi nejzávažnější (když pominu sjednání kontraktu s vymahači) je toto:
Jak sama píše – cituji „Na základě výše doručené výpovědi Vás dodavatel Comfort Energy kontaktoval s tím, zdali si nepřejete pokračovat ve smluvním vztahu č. CMA50187981. O Vašem rozhodnutí ve smluvním vztahu pokračovat svědčí i písemně vrácené podklady – zpětvzetí výpovědi a plná moc….“
Nu a jsme u žárovek a vydírání, výhružek, arogance, lží atd.
Zástupce Comfort Energy mě kontaktoval (telefonicky, jak jinak), aby mi razantně oznámil, že od nich prostě odejít nemohu, dokud jim nezaplatím za žárovky 2000,- Kč. Proto mi volal, NE pro laskavou radu o možném pokračování smluvního vztahu. Tvrdil doslova, že jsem prostě „jejich“, dokud to nezaplatím a tečka. Pak jsem konstatovala já, mimo jiné, že je to pro mě hodně peněz a že je cena nepřiměřená a chci se jejímu placení vyhnout (důchodkyně – tehdy ještě tak naivní, že považovala 2000,- Kč za naprosto šokující a neuvěřitelnou výši „postihu“). Zeptala se, může-li mi poradit, jak z toho ven a také dokdy budu u žárovek a Comfort energy vázána. Odpověděl, že do května 2020. To byl další šok….Když ptáčka Šulcovou lapali – jinak mu zpívali….
To, že bych se placení 2000,- mohla vyhnout, kdybych to u Comfortu nějak vydržela napadlo MĚ. A řekla jsem to JÁ. Trochu znechuceně konstatoval, že tedy jako by to šlo, a že mi pošle papíry, které mám okamžitě/obratem podepsat všechny a všechny poslat zpět v připravené obálce. Tím že stvrdím stávající stav – tj že jsem stále u Comfort Energy a smlouva bude pokračovat, jako by se nic nestalo. Tvrdil, že můj obchodní vztah ke Comfort energy jako dodavateli el. energie jednoznačně stále trval, trvá a trvat bude. Nepřerušeně a pod stejným číslem a že požadované mnou podepsané dokumenty jen budou utvrzovat tento stav.!
Byla to tedy lež! A jejich podepsáním nejen že mi nastal nový výpovědní cyklus (tuším 3 let) u Comfort Energy, o čemž nepadlo ani slovíčko, ale mé přesvědčení – že jsem ne vztahu k ČEZ stále opečovávána Comfort Energy byla další lež a matení a mlžení.
Ale já jsem byla tímto tvrzením vašeho zaměstnance uvedena v omyl (úmyslně? Z neznalosti? Z drzosti? – vůbec bych se nedivila).
Takže jsem si z toho důvodně vyvodila A/ pevné přesvědčení, že mám u ČEZu vše v pořádku a B/ - byla přesvědčena – jak píšete vy sama – smluvní vztah s COMFORT Energy POKRAČUJE. NEPŘERUŠENĚ POKRAČUJE. Nebyla jsem ve skutečnosti u Comfort „jejich“ Lež jako věž, aby mě přiměly zaplatit 2000 za žárovky, když chci tolik moc k Innogy (o tomto mém úmyslu odejít k Innogy jsem se taky v telefonátu který probíráme, zmínila…
Nedivte se proto, že je to vaše vina, pokud jsem byla (a asi ještě stále jsem – Comfort energy není radno věřit, chybu má člověk udělat v oblasti důvěry jen jednou, pokud to jde) naprosto přesvědčena (vaším zaměstnancem), že mě do NOP uvedla Comfort energy.
Dokumenty jsem odeslala – i jak vy píšete – co nejdříve – šlo o zpětvzetí výpovědi a plnou moc. Byla jsem tak nezkušená a překvapená jeho nevybíravým verbálním jednáním, že mě na tomto postupu zarazilo jediné – že mi odmítal nechat kopie pro mou evidenci….
Atd Atd.
Nepřesností, „drobnůstek“ v kalvárii s Comfort energy šikovně vynechaných paní ombudsmankou je povícero. V jejím elaborátu třeba není ani zmínky o vymahačích, které si objednali a ani slůvko/náznak omluvy.
Stále trvám na své reklamaci a neoprávněnosti vymáhání poplatku 6050,- Kč a žádám o jejich vrácení na můj účet. Vím, že i rychle vracet umíte, když musíte/bojíte se – tak jsem přesvědčena, že to dlouho nepotrvá, tu částku mi poslat. Číslo mého účtu máte.
S pozdravem
Irena Šulcová.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2018 14:00, před 3 lety

Z vyjádření spotřebitelky vyplývá, že společnost se v průběhu jednání se spotřebitelkou dopustila řady nekalých obchodních praktik, jejichž užívání § 4 odst. 4 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zakazuje. Dozorovým orgánem v této oblasti je Energetický regulační úřad, na který spotřebitelku opět odkazujeme (viz http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum).

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2018 12:11, před 3 lety

Spotřebitelka nám sdělila, že se věc podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.