Společnost


DIRECT pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#25704Neproplacení celé částky škody u havarijního pojištění

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 13 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.08.2018, před 2 lety

Lucie Lupačová

Znění stížnosti

Mám u Directu havarijní pojištění, koncem března došlo ke srážce se srnou a vznikla škoda na vozidle odhadnutá policií kolem 40 000 Kč (doložitelné policejním protokolem). Jelikož pojišťovna nemá v blízkosti bydliště smluvní servis, dali jsme vozidlo, po telefonické domluvě, k našemu opraváři. Faktura po opravě vozidla byla vydána na částku 33 657,-, ihned jsme všechny požadované dokumenty, včetně dané faktury odeslali pojišťovně a čekali na vyplacení pojistného.
O týden později byla částka na mém účtu, jednalo se ale jen o 18 269Kč, s 5000,- spoluúčastí jsme nedostali přes 10 000,- a navíc mi nepřišlo žádné vyjádření proč a jak... Po několika následných telefonických urgencí a vynaložení svého času a úsilí, jsme se daného vyjádření o vyplacení pojistného dočkali.
Samozřejmě, byl proveden, po poradě s paní operátorkou dané pojišťovny, následný nesouhlas skrz email a čekáme na přepočítání a nové vyjádření likvidátora pojistné události. Co je však důvodem, že sem píši tuto stížnost je, že k vyjádření a přepočítání částky zatím nedošlo a má trpělivost není bezedná.
Následovalo dalších několik telefonních urgencích, kdy jsme požadovali o spojení se s daným likvidátorem, abychom mohli vše vysvětlit, případně doložit možné chybějící údaje, byť jsme splnili veškeré požadované podmínky uvedené v prvním emailu, kde bylo vyjádření o přijetí a zaznamenání škodné události plus přiložený seznam dokumentů, které požadují. Naší snahu lze však zhodnotit jako neúspěšnou, k žádnému spojení nedošlo.
Mimochodem emaily od pojišťovny mi záhadným způsobem nepřicházejí, ačkoliv můj email mají správný (telefonicky ověřeno s paní operátorkou). Náhoda nebo úmysl? Raději se vyhnu spekulacím.
Má otázka však zní, proč nám bylo zamítnuto proplacení několika položek na faktuře, zdůvodněním bylo, že likvidátor při ohledání vozidla závadu neobjevil, neboli poškození neprokázáno. Dovolte mi se zasmát... Mám doma kopii zprávy, kterou likvidátor vyplňoval a všechny opravované poškozené položky (které jsou vyjádřeny jako neprokázané) jsou zapsány v protokolu jako určitě poškozené nebo možné poškozené. Navíc náš automechanik má všechny poškozené díly pro jistotu schované, je tedy možnost si je zajet vyfotit a zkontrolovat. Máme vše možnost doložit, dosvědčit a přesto čekáme na to, aby se touto událostí někdo opravdu zabýval. Copak chci tolik, stačí jen, aby pojišťovna dostála svému závazku vůči klientovi.
Každý náš telefonát je odmítnut slovy napište email a vyčkejte. Emailů bylo posláno mnoho, ale odpovědi se nedostavují. Požadavek o spojení se s někým kompetentním je nevyslyšen. A mě již dochází trpělivost. Mám samozřejmě po ruce právníka a jsem připravená vše rozšířit dál do medií a řešit. Můj čas je drahý stejně jako váš a opravdu mě nebaví se doprošovat svých peněz.


Produkt

Seat toledo, 5J3 7382,


Požadované řešení

Požaduji doplacení celé částky uvedené na faktuře od automechanika, ne jen její část.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.9.2018 11:29, před 2 lety

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitelka může následně požádat o zdůvodnění zkrácení pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zkráceno. Pokud spotřebitelka se zdůvodněním nesouhlasí, je vhodné proti výsledku šetření pojistné události uplatnit u pojišťovny stížnost. Nebude-li spotřebitelka se stížností úspěšná, má možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelkou (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné dohledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
1.10.2018 07:54, před 2 lety

Dne 20. 8. 2018 jsme pojistníka informovali o tom, jakým způsobem byla vypočtena výše pojistného plnění a také jsme jej informovali o možnostech, na základě kterých je možné přepočítat výši pojistného plnění a odečtené náklady doplatit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.10.2018 08:03, před 2 lety

Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, která má možnost na vyjádření společnosti reagovat.


Lucie Lupačová

Reakce spotřebitele

Publikováno
1.10.2018 09:32, před 2 lety

Vše bylo již před několika týdny vyřešeno k mé spokojenosti a částka byla celá proplacena. Tímto bych ráda stížnost uzavřela. Došlo k uspokojivému vyřešení.
Děkuji.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.11.2018 09:59, před rokem

Na základě výše uvedených informací stížnost uzavíráme s tím, že bylo dosaženo dohody.