Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1890
Z toho za letošní rok:408
Stále v řešení:94
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 448 stížnostech.

#25827Neoprávněný pokus o platbu z účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 11 dnů 7 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.08.2018, před 11 měsíci

Lucie Čiháková

Znění stížnosti

Dobrý den, dne 23.7.2018 jsem si zaplatila členství na měsíc mé osamělé invalidní příbuzné. Platba proběhla z její bankovní karty. Až po tomto činu jsem se dozvěděla, že bez výpovědi její členství trvá. Ihned nato jsem napsala mail /viz. níže/. Nikdo neodpověděl. Po další zprávě až nyní byla odpověď tato:

-Je nám líto, ale v naší databázi nebylo možné vyhledat profil s registrovanou e-mailovou adresou .....k@seznam.cz.

Je to lež, registrace proběhla z totožného e-mailu

23. 7. 2018, 18:58

Komu:
zakaznickyservis@be2.cz
členství pouze 1 měsíc!!
Dobrý den,
nepřeji si bez mé žádosti prodlužovat svoje členství u vaší společnosti. Tedy jeden měsíc, jak jsem zaškrtla a zaplatila. Možná jsem to špatně pochopila, ale prodlužovat členství bez mého souhlasu?? To tedy opravdu ne.
S pozdravem Lucie Čiháková

Přesně po měsíci byl učiněn pokus o krádež částky cca 2000 Kč z účtu. Několikrát jsem fa žádala o zrušení členství. Předpokládám, že zrušení by mělo být tak jednoduché, jako bylo jeho založení. Moje příbuzná je invalidní důchodce a ZTP. Má obavu, že bude muset bankovní kartu zrušit, jelikož až jí přijde na účet platba inval. důchodu, tak si tato povedená firma peníze bez upozornění vezme. Příbuzná žije z osmi tisíc měsíčně. Tato firma profituje z neštěstí osamělých a nešťastných lidí.


Požadované řešení

Přeji si ukončit členství, nepřeji si žádnou další úhradu této společnosti, žádám o zrušení profilu a vymazání všech osobních údajů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2018 13:04, před 11 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pro ukončení smlouvy je tedy vhodné zaslat společnosti výpověď.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
3.9.2018 17:15, před 11 měsíci

ID: 176397248


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek be2.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.9.2018 20:49, před 11 měsíci

Dobrý den. E-mail s podepsanou přílohou ze dne 23.7. jsem vám už mnohokrát zaslala. Mám stále ještě účet junior, proto jsem platila z cizí karty. Ty peníze, které po mne chcete já ani na účtu nemám. Do dnešního dne jste profil ani ještě nezrušili! Proč? Lucie Čiháková

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.9.2018 07:50, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost na vývoj reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
7.9.2018 16:06, před 10 měsíci

ID: 176397248


Dobrý den.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti opětovně kontaktovalo Oddělení pohledávek be2.

V zájmu vymázání údajů z databáze prosím dodržte standardní postup a kontaktujte: ochrana@be2.cz, mějte však prosím na paměti, že evidenci současného dluhu to neovlyvní,

děkujeme Vám.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
9.9.2018 21:38, před 10 měsíci

Stále neakceptujete moji výpověď ze dne 23.7.2018.
V EU platí, že jestli máte možnost smlouvu uzavřít online, musí být možnost ji stejným způsobem vypovědět!! Jestliže podnikatel neumožňuje smlouvu ukončit například formou e-mailu, jedná se o neoprávněný požadavek. Často se setkáváme s případy, kdy jsou čísla faxů nefunkční a spotřebitelé tuto skutečnost nemohou ovlivnit. Jste-li v této situaci, vždy ukončete svoji smlouvu zasláním e-mailu nebo dopisem, je to vaše právo.
Takto jsem učinila a zrušení členství je z mé strany v pořádku. Odstoupení bylo provedeno prokazatelnou formou. Na tom budu trvat i před soudem. Zítra proběhne ověření tohoto výpovědního e-mailu právními orgány. To, že používáte automaty a e-mail vám lítá někde po síti nebo jej máte ve SPAMU, je váš problém.
A k tomu mám platit službu, kterou nemohu využívat? Ihned jste profil po neúspěšném pokusu platby z účtu paní P dne 23.8.2018 zablokovali a dodnes je zablokovaný. Mám platit službu, kterou není možné využívat? Tato společnost zkracuje spotřebitele na jejich právech. Po rozhovoru rodičů s právníkem vaše jednání není v pořádku. Výhrůžky, že adresu zjistíte podle IP a další.. je v rozporu s GDPR.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.9.2018 10:00, před 10 měsíci

Stížnost opět přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
12.9.2018 15:48, před 10 měsíci

ID: 176397248


Dobrý den.

Do dnešního dne, tj. 12.09.2018, jsme z Vaší strany průkaz o včasné Výpovědi nepřijali.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu.

Platba dlužného poplatku byla již zaevidovaná a případ byl uzavřen.

Vaše Prémiové členství je plně funkční a platné do 12.12.2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
23.9.2018 22:19, před 10 měsíci

Je to stále dokola, výpovědní e-mail ze dne 23.7.2018 jsem vám přeposlala již několikrát. Neustále mi odpovídá automat. Všechny podklady už má Policie České republiky a komise EU. Výpověď byla podaná včas prokazatelnou formou. Vy jste neoprávněně chtěli ukrást peníze z účtu mé příbuzné. Ta nakonec vaše vydírání nevydržela a zaplatila. Žádné exekuce, kterými hrozíte, se nikdy neuskutečnily, jelikož nejsou na právním podkladě. Ty peníze raději vraťte dobrovolně zpět na účet. Obdrželi jste je na základě výhrůžek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.9.2018 09:34, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, ktará tak má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
28.9.2018 13:57, před 10 měsíci

ID: 176397248


Dobrý den.

Dle našich informací Vás v uvedené záležitosti - opakovaně - kontaktovalo Oddělení pohledávek be2,

děkujeme Vám.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
30.9.2018 08:56, před 10 měsíci

Ano, opakovaně automatem:


Děkujeme za Vaši zprávu.
Na Vaše dotazy jsme již (opakovaně) reagovali v rámci předešlé komunikace, děkujeme Vám.
S pozdravem,

Já žádám o navrácení celé částky na účet mé příbuzné. Tato částka (téměř 3 tis., jen 250 Kč bylo za odeslání/ byla vymožena pod výhrůžkou. A to i přesto, že výpověď byla učiněna PROKAZATELNÝM ZPŮSOBEM v den registrace. Tedy včas.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.10.2018 11:29, před 10 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
3.10.2018 14:23, před 10 měsíci

ID: 176397248


Dobrý den.

Uvedená zpráva není automatizovanou zprávou.

Viz prosím též emailovou komunikaci ze strany Zákaznického centra ze dne 17.09.2018,

děkujeme Vám.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.10.2018 20:06, před 10 měsíci

Většina vašich zpráv je automatizovaná, protože odpovědi jsou stále stejné. Musí být, protože automaty nemají žaludek. Takové podvodnictví na osamocených a nešťastných lidech snad ani člověk nedokáže provozovat. Odpověď výpovědní e-mail ze dne 24.7.2018 byla: Re: [Ticket#2018072310032001] členství pouze
1 měsíc!!
Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Je nám líto, že si nás přejete opustit..... a popis výpovědi.
Výpověď jsem ale již učinila dne 23.7. v den registrace. Trvám na tom, že výpověď byla poslána prokazatelnou formou!!Žádám o okamžité navrácení celé částky na účet!!!

Reakce společnosti

Publikováno
4.10.2018 12:16, před 9 měsíci

ID: 176397248


Dobrý den.

Na uvedené tvrzení jsme již opakovaně reagovali prostřednictvím Oddělení pohledávek a platformy dTest,

děkujeme Vám.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
25.10.2018 16:23, před 9 měsíci

Ano, od vás neustále dokola.. a stále to samé. Já tvrdím, že jsem prokazatelnou formou, a to e-mailem na zákaznický servis uvedla, že si nepřeji prodlužování smlouvy. Napsala jsem to důrazně i s vykřičníky a ještě týž den, který jsem přihlášení provedla.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.10.2018 09:40, před 9 měsíci

Spotřebitelka doložila, že členství vypověděla již 23. 7. 2018. Jestliže k výpovědi došlo, nebyl důvod ke stržení finančních prostředků, a pokud byly strženy, mělo by dojít k jejich navrácení.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost na vyjádření spotřebitelky reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
29.10.2018 09:59, před 9 měsíci

ID: 176397248


Dobrý den.


Dne 24/07/2018 jsme odpovědeli na Váš požadavek ze dne 23/07/2018 s informacemi ohledem ukončení členství.

Pokud si uživatel nepřeje své Prémiové členství prodlužovat, je toto potřebné vypovědět, a to stanoveným způsobem, který je uživatelům k dispozici v rámci Všeobecných obchodních podmínek, dostupných na naší domovské stránce i přímo v jejich uživatelském profilu a s kterými v rámci své registrace na naší stránce souhlasili (v případě nejasností spojených s realizací Výpovědi mohou uživatelé kdykoliv kontaktovat naše Zákaznické centrum).

Řádná výpověď od Vás v stanoveném čase nebyla přijata.

Na uvedené tvrzení jsme již opakovaně reagovali prostřednictvím Oddělení pohledávek.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
13.11.2018 10:47, před 8 měsíci

Výpověď byla zaslána prokazatelnou formou. Usuzuji mimo jiné i z toho, že jste druhý den, a to 24.7., odpověděli toto:
Dobrý den,
děkujeme za Vaši zprávu.
Je nám líto, že si nás přejete opustit.
Z toho je zřejmé, že moje výpověď došla a vy jste ji zaznamenali. Nerespektovali jste moje právo od smlouvy odstoupit. Po měsíci jste přesto strhli peníze z účtu. Po mé reklamaci na tuto částku a opětovném rušení registrace z mé strany, jste opakovaně zasílali e-mail s tím, že danou adresu neevidujete v databázi. Hra o čas? Chyby v administrativě? Registrační e-mail byl samozřejmě ze stejné adresy, tady je důkaz, že vaše administrativa není v pořádku. Já trvám na tom, že výpověď byla podána prokazatelnou formou a došla vám stejný den, který byla učiněna registrace.

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2018 10:45, před 8 měsíci

V případě, že je možné zavázat se jednoduchým zadáním údajů prostřednictvím internetového formuláře, mělo by být stejným způsobem umožněno závazek ukončit. V tomto případě spotřebitelka doložila, že výpověď zasílala i formou požadovanou společností. Dle našeho názoru tak mělo nepochybně dojít k ukončení smlouvy (členství), takže neměla být požadována další částka. Další věcí je, že i samotné uzavření smlouvy s automatickým prodlužováním považujeme za problematické.

Stížnost přeřazujeme na společnost, která tak má možnost reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
16.11.2018 14:41, před 8 měsíci

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Lucie Čiháková

Reakce spotřebitele

Publikováno
2.12.2018 16:47, před 8 měsíci

Nechápu, proč jsem měla kontaktovat pana Hlaváčka, na něhož jste mne odkázali. Odpověď z uvedeného e-mailu byla ta, že mne bude kontaktovat zákaznický servis be2. Ten mne skutečně kontaktoval a oznámil toto:

Vaše Prémiové členství již nebude obnovené a nebudou požadované žádné další platby.

Tak to je odpověď na požadavek pro uznání neoprávněného vymáhání platby a navrácení celé částky zpět na účet. Odpověď automatu. Odpověď, která už přišla také v září. Tety případ se řešil u Evropského spotř. centra. Posílám část dopisu ESC...

Vážená paní xxxxx,
touto cestou Vás bohužel musím informovat o uzavření Vašeho případu v rámci sítě ESC. Partnerskému centru v Lucembursku se sice podařilo navázat kontakt s podnikatelem, ten však nejdříve uvedl, že Váš profil neeviduje, posléze jej dohledal. Bohužel Váš požadavek na zrušení smlouvy podnikatel neakceptuje, ačkoli by jej akceptovat dle našeho názoru měl. Podnikatele jsme se snažili několikrát přesvědčit, avšak trvá na svém názoru, že jste neprojevila dostatečně svoji vůli závazek ukončit formou odstoupení od smlouvy.

Evidentně to vypadá, je tedy vše zbytečné, dál budete okrádat lidi o jejich peníze a hřešit na jejich strach. Ano, pouze strach, jelikož jste se ještě s nikým u soudu nesetkali a vaše výhrůžky jsou jen pouhé výhrůžky. Nic není právnicky podloženo. Je to jen podvod na nešťastné lidi. Dopis pokračuje ještě radou, co nyní učinit. A to doufáme bude cesta k navrácení ukradené částky zpět.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2018 14:41, před 7 měsíci

Vzhledem k výše uvedenému nám bohužel nezbývá než stížnost ukončit a popřát spotřebitelce mnoho úspěchů v budoucím řešení sporu se společností.


Lucie Čiháková

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.12.2018 14:42, před 7 měsíci

Hodnocení: