Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#25839Podomní prodej

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 8 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.08.2018, před 3 lety

Michael Stambera

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 23.8.2018 se po našem domě pohybovaly dvě pracovnice, prokazující se slušivou visací kartičkou společnosti Centrální výběrová řízení a.s.. Jako člen výboru SVJ jsem se zeptal, zda chodí po všech bytech. Odvětily, že NE. Sdělily mi, že jdou přímo za mnou a že mě informovali prostřednictvím informace na složence k SIPO. Tu však nedostávám. Proto se odvolávaly, že jsou zpracovately SIPO! a že je nutná jeho změna a souhlas se zpracováním osobních údajů. Při velmi tvrdém naléhání, požadovaly složenky dohledat a také smlouvy s dodavateli energií. To jsem odmítl, neboť mám finanční a ostatní dokumenty tohoto typu mimo bydliště. Opět naléhaly na předložení jakéhokoliv dokumentu k dodavatelům energií. Opakuji jim, že nic z toho teď, na tomto místě nemám k dispozici. Opět naléhání a řeči o zdražení, POVINNOSTI změnit současný stav a další řeči, kterým jsem již přestal z principu věnovat pozornost. Vzal jsem si na slečnu kontakt. Přiznám se, že jsem si z časových důvodů nevšiml , zda pokračují s jednáních dále po domě (čti dále). Později jsem si na webu firmu ověřil tak, jak může učinit každý. Dnes v domě vyvěšena informace o této situaci s upozorněním. Slečně jsem také zavolal a ptal se, jaké že to dokumenty potřebuje a k čemu. Opět bylo dodání dokumentů velmi nutné, ve velmi krátké době, a o kolik pěněz přicházím a kolik mě to ještě bude stát a jak budu od nového roku sankcionován, pokud jejim požadavkům nevyhovím. Také z rozhovoru vyplynujo, že v domě už několik lidí má! Tedy možné riziko, že některý ze seniorů v domě mohl jejich naléhání vyhovět. Slušně jsem se snažil slečně vysvětlit, že porušuje městskou vyhlášku, která zakazuje podomní prodej (zboží, služeb), domovní řád domu a že zástupci jejich společnosti zde nejsou vítáni. Zázračně zapamatovanou řádkou z brainstormingu odvětila, že se nejednalo o podomní prodej, ale podle nového OBČANSKÉHO ZÁKONA takovou činnost mohou provádět. Následně opět trvala na dodání dokumentů. To jsem odmítl a vyzval k vymazání všech mých osobních dat, která firma případně vlastní. Prý žádné. Tím jsem chtěl hovor ukončit. Závěrem hovoru mi obratně sdělila jak jsem vlastně hloupý, že nechci, aby za mě dražili cenu mých energií (první zmínka o nějaké aukci!). Celá věc bude po víkendu řešena výborem SVJ, nahlášena a předána k šetření magistrátu města za porušení městské vyhlášky. Případně také policii, pokud došlo k uzavření smluv/souhlasu jinými obyvately domu důchodového věku kteří se přihlásí na vyvěšenou výzvu a jednání firmy s nimi probíhalo stejným způsobem, nebo pokud došlo k porušení zákona.


Produkt

Aukce energií, zprostředkovatelské služeb, elektřina, plyn


Požadované řešení

V textu výše.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2018 12:19, před 3 lety

Byl-li porušen zákaz podomního prodeje, je vhodné o tom informovat obecní úřad. Obchodník, který tento zákaz poruší, může být tímto úřadem za své jednání pokutován.

Pokud byl při nabízení služeb užit nepravdivý údaj, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky. Spotřebitel by v takovém případě mohl namítat neplatnost smlouvy, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena po telefonu či při podomním prodeji podnikatele, je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy, což stanoví § 1829 odst. 2 občanského zákoníku.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.11.2018 11:27, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.