Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#25914Nevyřízená reklamace, poškození klienta - neposkytnutí informací klientovi a nezajištění zaplacených služeb

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.08.2018, před 5 lety

Diana Vozabulová

Znění stížnosti

26.7.2018 jsem podala u delegáta Exim Tours přímo na dovolené reklamaci služeb CK. Byla nám prokazatelně, a toho je svědkem například delegátka CK na místě pobytu (uvedená na reklamačním formuláři), způsobena újma, neboť jsme se za pobyt stěhovali mezi třemi hotely a první dvě noci jsme tak spali pokaždé v jiném hotelu, než jsme byli přestěhováni na hotel, který jsme si zaplatili. Tato informace nám měla být poskytnuta na letišti, k čemuž ovšem nedošlo. Měl ji znát i řidič hotelu a dopravit nás k náhradnímu hotelu odpovídajícímu úrovni námi zaplaceného ubytování (5*). Jednání ze strany hotelu bylo zcela neadekvátní, několikrát nám pokoj slibovali a vždy nám byl znovu odmítnut s tím, že rezervace na ubytování je CK zajištěna až na období 26.7.–31.7. 2018 (zájezd probíhal v termínu od 24.7.–31.7.2018 – ta samá data byla uvedená i na ubytovacím voucheru od CK, přičemž na hotel jsme dorazili až ve 2 hodiny ráno 25.7. V noci z 24/25.7. jsme spali v podprůměrném hotelu Caretta Beach, následující noc v hotelu Titan Garden a až třetí noc v námi zaplaceném T. Resort. První dva dny jsme byli připravěni o těšení se z dovolené, když jsme ji prakticky strávili na recepci a neustále přecházeli se zavazadlem z jednoho na druhý hotel bez zázemí. CK o této situaci ani něvěděla, nikdo nám neposkytl informace a nikdo za situaci nebyl ochotel přijmout odpovědnost. Zejména hotel, kde jsme strávili první noc, zcela neodpovídal úrovni námi objednaného hotelu a nikdo z CK ani nevěděl, že jsme tam na první noc byli ubytováni. CK se do této doby žádným způsobem k reklamaci nevyjádřila, přestože byla 26.7.2018 převzata delegátkou CK Exim Tours v Turecku.


Produkt

Odmidenní pobytový zájezd CK Exim Tours v Turecku


Požadované řešení

Požadujeme finanční odškodnění nejméně ve výši 25 % (tj. 9 190 Kč) z celkové ceny zájezdu pro dvě osoby (tj. 36 760 Kč) za to, že CK jednoznačně pochybila a neposkytla nám informace, na které jsme měli právo a které pro nás byly klíčové, a služby, které jsme si zaplatili. Došlo ke značnému snížení komfortu a hygieny. Vznikla nám tak újma a narušení nejméně prvních dvou dnů dovolené. Navíc ze strany Exim Tours nepřišlo žádné vyjádření či omluva za způsobenou újmu a chybu na straně CK.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.8.2018 13:16, před 5 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

V případě uplatnění reklamace zájezdu má společnost 30 dnů na její vyřízení dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele. V případě, že dojde k porušení tohoto ustanovení, má spotřebitel možnost podat podnět České obchodní inspekci, která může na základě podnětu udělit společnosti sankce.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2018 22:26, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.