Společnost


Fidemia Group s.r.o.

Počet nahlášených stížností:61
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#25974Reklamace hodinky Smart Watch k88h

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
31.08.2018, před 11 měsíci

Petr Procházka

Znění stížnosti

dne 23.7.2018 jsem Vám zaslal k reklamaci zboží -hodinky Smart Watch k88h(hodinky černé-ocelové).
faktura č.11008699.do dnešního dne jsem neobdržel jakoukoli odpověď.


Požadované řešení

požaduji opravu či výměnu zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.8.2018 09:25, před 11 měsíci

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků. Spotřebitelovi doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty prokazující, že reklamace byla uplatněna.

Podnikatel má povinnost vydat spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Pokud tak neučiní, dopouští se správního deliktu, za který mu hrozí pokuta od České obchodní inspekce.

Nebude-li možné spor mezi spotřebitelem a podnikatelem urovnat smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Reakce společnosti

Publikováno
13.9.2018 16:46, před 10 měsíci

Dobrý den,
prosíme o zaslání podacího čísla balíčku, kterým jste reklamaci zasílal zpět.
Děkujeme


Petr Procházka

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.9.2018 17:53, před 10 měsíci

Hodnocení: