Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:449
Z toho za letošní rok:78
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

81%
19%
Toto skore je založeno na 133 stížnostech.

#25990Ukončení členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
31.08.2018, před 10 měsíci

Pavel Pohnětal

Znění stížnosti

Poprosil bych o zruseni VIP clenstvi u teto spolecnosti, na strance lisa18. Netusil jsem, ze se clenstvi obnovuje samo.
Chci vypovědět jak členství tak předplatné a smazat účet: Můj ID kontakt YKBV3P69.
Děkuji za pochopení.


Produkt

Zrušení služby


Požadované řešení

Zrušení členství a předplatného a smazání účtu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.9.2018 09:52, před 10 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné emailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Reakce společnosti

Publikováno
3.9.2018 16:38, před 10 měsíci

ID: 177913817


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 30/09/2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Svůj profil můžete deaktivovat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Deaktivovat (můj) profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.10.2018 23:07, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Pavel Pohnětal

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.10.2018 23:14, před 9 měsíci

Hodnocení: