Společnost


Paidwings AG

Počet nahlášených stížností:143
Z toho za letošní rok:75
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#26233Zrušení vip i účtu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2018, před 10 měsíci

Stanislav Kříž

Znění stížnosti

Je tu někdo kdo vše vyřešil? Nebo se mám pokusit kontaktovat Švýcarsko?
Je to vůbec řešitelné bez právníka?


Produkt

Whatsex


Požadované řešení

Chci to navždy vyřešit, ale jak mám psát do Švýcarska, když neumím německy?
Platit už nehodlám. Vše jsem zrušil a psal jsem jim. Poradí někdo jak to opravdu vyřešit?


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.9.2018 10:23, před 10 měsíci

Podle čl. 5 odst. 2 Podmínek užití společnosti Paidwings AG může uživatel placené služby vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (například faxem na +41 (0) 41 5087019). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno. Spotřebitel může využít formulář, který je možné vyhledat na webové adrese http://partnerskaseznamka.cz/pdf/cancellation.pdf.

Pokud spotřebitel výpověď placeného členství ve stanovené výpovědní lhůtě zašle prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu výpovědní email, popřípadě fax či doložit odeslání dopisu a tím prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení VIP statusu v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti. Pokud tedy společnost záměrně znemožňuje vypovězení smlouvy, nemůže se dožadovat toho, že právní vztah nebyl ze strany spotřebitele řádně ukončen.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele. Pokud společnost nevyhoví prokazatelné žádosti spotřebitele o ukončení smluvního vztahu, doporučujeme kontaktovat dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí ve Švýcarsku, který se nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, s podnětem na užívání nekalé obchodní praktiky.

Pokud situace dospěje do stadia, že se bude muset spotřebitel domáhat svých práv občanskoprávní soudní cestou, doporučujeme obrátit se na advokáta a konzultovat s ním další postup. Jejich databázi lze nalézt na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2018 21:44, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.