Společnost


Ateli, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:271
Z toho za letošní rok:64
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

76%
24%
Toto skore je založeno na 52 stížnostech.

#26235Od 16.7.18 nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
12.09.2018, před 10 měsíci

Jitka Příhodová

Znění stížnosti

2x jsem psala a nikdo mi neodpověděl.Objednávka č. 1180215715 nebyl doručena.


Požadované řešení

poslat zboží,nebo poslat zpět peníze


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.9.2018 11:29, před 10 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Reakce společnosti

Publikováno
14.9.2018 11:40, před 10 měsíci

Dobrý den,

je mi líto, ale toto "1180215715" není naše objednávka. Čísla objednávek z nákupní galerie Poštovné Zdarma začínají číslem 101 a mají 9 číslic. Ve Vašem případě se tedy jedná o objednávku z jiného eshopu.

Přeji Vám zdárné dořešení situace.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.10.2018 07:56, před 9 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jitka Příhodová

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.10.2018 06:56, před 9 měsíci

Prosím pošlete mi email.adresu,pošlu naskenovanou objednávku.Děkuji moc za pomoc.Příhodová Jitka

Reakce společnosti

Publikováno
17.10.2018 18:09, před 9 měsíci

Dobrý den,

poprosíme Vás o zaslání naskenované objednávky prostřednictvím formuláře pro vytvoření zákaznického dotazu. Formulář naleznete zde: https://postovnezdarma.cz/helpdesk/.

Děkujeme za spolupráci.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz


Jitka Příhodová

Reakce spotřebitele

Publikováno
18.10.2018 06:25, před 9 měsíci

Děkuji moc za odpověď.Peníze mi byly poslány už na účet,tak je vše konečně ukončené.Ještě jednou děkuji za pomoc.Příhodová

Reakce společnosti

Publikováno
18.10.2018 16:17, před 9 měsíci

Dobrý den

nemáte za co děkovat.

Vaše spokojenost je naším cílem.

Hezký den přeje
Kateřina L.
Zákaznický servis PoštovnéZDARMA.cz