Společnost


Galaxy neurotechnology s.r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#26331Neuhrazení kupní ceny za AVS přístroj

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.09.2018, před 9 měsíci

Julie Houdová

Znění stížnosti

Koncem července letošního roku jsem využila nabídku společnosti GALAXY na odkoupení neužívaného modelu AVS přístroje.Dne 19.7.2018 jsem na prodejně GALAXY Brno,Mojmírovo nám.27,předala kompletní a funkční AVS přístroj,model Galaxy,včetně sluchátek,červených a modrých brýlí,audiokabelu,manuálu a brašny.Zástupce firmy vše zkontroloval a převzal a následně se mnou sepsal "Kupní smlouvu na prodej movité věci",v dohodnuté ceně 3300,-Kč s tím,že tato bude uhrazena nejpozději do 3 týdnů od převzetí předmětu koupě na mnou uvedený účet.
Několikrát jsem se telefonicky i osobně dotazovala na plnění smlouvy a převedení kupní ceny na můj účet ale slyšela jsem jen různé omluvy a výmluvy.


Produkt

viz výše uvedené


Požadované řešení

Žádám o neodkladné plnění kupní smlouvy sepsané dne 19.7.2018 v prodejně GALAXY Brno.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.9.2018 18:06, před 9 měsíci

Pokud byla mezi spotřebitelkou a společností sjednána kupní smlouva, je společnost jako kupující povinna věc převzít a zaplatit kupní cenu. Neuhradí-li společnost kupní cenu v ujednaném termínu, ocitá se v prodlení. Je-li společnost v prodlení se splácením peněžitého dluhu, má spotřebitelka právo žádat navíc zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2018 14:06, před 9 měsíci

Spotřebitelka nám sdělila, že se případ podařilo vyřešit smírnou cestou. Stížnost proto uzavíráme.