Společnost


DER Touristik CZ a.s.

Počet nahlášených stížností:183
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#26368Špatné ubytování, nekvalitní jídlo, nedostatečná služba delegáta

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den

Detail stížnosti

Publikováno
17.09.2018, před 5 lety

Karolina Jarošová

Znění stížnosti

Naše ubytování bylo v Řecku,Krétě,Kavros Beach bylo s okny k velmi hlučnému nočnímu klubu(22,00-5,30hod)byly slyšet i další 2 hudby v okolí(do cca 2,00 hod).Na obdržené instrukci nebyl uvedený čas a den konání informativní schůzky.Vytelefonovali jsme delegáta a až 3.den pobytu se dostavil na informační schůzku sdělil nám,že bohužel nedomlumluvil výměnu našeho pokoje.Celý pobyt jsme se v noci nevyspaly.Jídlo bylo sice chudčí,to by nevadilo,ale někdy s nedovařenou rybou,nebo pomeranč měl příchuť mýdla. Toto nám způsobilo mohutné dávení a znepříjemnilo pobyt.Následná dieta značně omezila další jídla. Lékaře jsme neobtěžovaly, léčili jsme se dietou a dovezenými léky. Problém byl bohužel i s domluvením čaje na recepci před 15,00 hod.


Požadované řešení

Prosila bych omluvu, uvítala bych finanční kompenzaci za nepříjemností během naší vysněné dovolené na zotavenou,když jsme si během ní nemohly dostatečně odpočinout.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.9.2018 09:52, před 5 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel se může tedy také obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2018 22:21, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.