Společnost


BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:58
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#26437Agresivní obchodní praktika-neoprávněně naúčtování poplatku a pokud z prodlení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.09.2018, před rokem

Hana Sekerková

Znění stížnosti

11.10.2016 jsem prostřednictvím obchodního řetězce Ikea uzavřela úvěrové smlouvy. Dne 26.6.2018 ze strany Hello bank nedošlo k refundaci platby navíc a v nesouladu s jejich obchodními podmínkami na mé úvěrové účty byly připsány duciplidní platy. Pro vyřešení vzniklého sporu mezi mou osobou a Hello bank jsem opakovaně v měsíci srpnu tuto banku prostřednictvím e-mailu kontaktovala avšak bezúspěšně.


Produkt

nákup na splátky


Požadované řešení

vzhledem ke skutečnosti, že nevidím žádného právního důvodu, proč by má osoba měla hradit dlužnou částku, která v zúčtovacím období měsíce července t.r. jednak díky duciplidní transakci ze strany mé osoby a jednak díky skutečnosti, že ze strany této banky nedošlo k refundaci platby navíc nevznikla, dále nevidím žádného právního důvodu, proč by má osoba měla platit pokutu za zpoždění ve výši 0,1% z dlužné částky, když defakto k žádné dlužné částce nedošlo, dále nevidím žádného právního důvodu, proč by má osoba měla hradit poplatky za opakované upomínky, když tyto přinejmenším ze strany této banky byly mé osobě zasílány v rozporu s dobrými mravy, a v neposlední řadě nevidím žádného právního důvodu, proč by má osoba měla platit náklady vymáhajícího procesu, když k pochybení došlo ze strany této banky a ne ze strany mé osoby, proto před podáním podnětu k České národní bance na přezkum nekalé obchodní praktiky navrhuji regularizaci a regularizaci úroků.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2018 23:20, před rokem

Nesouhlasí-li spotřebitelka s postupem společnosti, má možnost obrátit se na finančního arbitra. Finanční arbitr je příslušný pro řešení sporů mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Formulář k podání návrhu na zahájení řízení je možné vyhledat na webové adrese www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pruvodce-podanim-navrhu.html.

Společnost BNP Paribas se rozhodla nevyužít možnosti řešení sporů přes veřejný portál Vasestiznosti.cz. Nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat prostřednictvím své infolinky na telefonním čísle 234 240 234 nebo písemným kontaktem na adrese Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.