Společnost


BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Počet nahlášených stížností:96
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

58%
42%
Toto skore je založeno na 43 stížnostech.

#26585Datum uzavření a ukončení smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

9 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.09.2018, před rokem

Jitka Marková

Znění stížnosti

Spolecnost mi nechce sdelit datum uzavreni a ukonceni smluv.


Produkt

Zemni plyn Jubileum dodatek na 24 mesicu


Požadované řešení

Znat datumy uzavreni a ukonceni


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.9.2018 12:06, před rokem

Dle § 61 odst. 2 písm. p) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon je obchodník s plynem povinen při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění volby nebo změny dodavatele plynu uvádět pravdivé a úplné informace a na žádost Energetického regulačního úřadu předložit údaje a podklady sloužící k jejich ověření.

Na základě tohoto ustanovení zasíláme vzor žádosti o úplné a pravdivé údaje o smlouvě o dodávce energie. Pokud by poskytovatel nechtěl tyto údaje o smlouvě poskytnout, má spotřebitel právo obrátit se na Energetický regulační úřad, kterému poskytovatel z výše uvedeného zákona údaje o smlouvě poskytnout musí.

Vzor dopisu lze nalézt na https://www.dtest.cz/clanek-4888/zadost-o-uplne-a-pravdive-udaje-o-smlouve-o-dodavce-energie

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 15:04, před rokem

Vážená paní Marková,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že na Vaši emailovou adresu byl odeslán výpis smluvních údajů ke Smlouvě č. TS001799. Pro upřesnění aktuálního stavu výše uvedené Smlouvy uvádíme, že odběrné místo elektřiny Rumburk 1, Polní 731/16 (859182400402901238), je ukončeno ke dni 12.10.2018 v souladu se smluvními podmínkami.

V rozsahu odběru plynu do odběrného místa Rumburk 1, Polní 731/16 (27ZG400Z0198953D), je Smlouva nadále platná a účinná až do uplynutí smluvního úvazku ke dni 14.11.2019.

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme odkázat na ustanovení cl. K. odst. 7. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník ve lhůtě nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, neoznámí písemně Dodavateli, že trvá na jejím ukončení, smluvní vztah se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně.

S přáním hezkého dne
Lenka Trefná
BEE


Jitka Marková

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.10.2018 15:17, před rokem

Hodnocení: