Společnost


Endemos distribution, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 93 stížnostech.

#2659Výzva k úhradě dlužné částky???

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
19.03.2014, před 5 lety

Martin Malý

Znění stížnosti

Dobrý den, včera obdržela maminka dopis, že dosud neuhradila dlužnou částku ve výši 3566,- za klientskou kartu a stálé aktivní členství. Vůbec nevíme o co se jedná, nikdy žádné členství nepodepsala, zdá se mi, že se tak společnost chová ke starým lidem, kteří si nemohou ověřit, že společnost Endemos distribution ČR, s.r.o.


Požadované řešení

Zádám o vyjádření, jak dále postupovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.3.2014 16:38, před 5 lety

Kontaktovali nás již desítky spotřebitelů, kterým byla zaslána totožná upomínka. Na upomínce není uvedeno číslo účtu, ale je zde uvedeno telefonní číslo. Na toto telefonní číslo NEVOLEJTE, jedná se o placenou linku, kde volající hradí 85 Kč za jednu minutu volání. Pravděpodobně cílem upomínky není úhrada dlužné částky, ale aby lidé volali na uvedenou placenou linku, kde dle nám dostupných informací nebudete spojeni s operátorem.
Pokud si nejste jistí svým závazkem vůči společnosti, doporučujeme společnost písemně vyzvat k poskytnutí dokumentace, na základě které platbu žádá. Pokud nebude dodána, neplaťte ani požadovanou částku.
Doporučujeme obrátit se na nejbližší policii nebo státní zastupitelství a podat na společnost trestní oznámení.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.4.2014 22:31, před 5 lety

Společnost Endemos distribution, s.r.o., byla o podaných stížnostech i jejich počtu informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.

Dle nám dostupných informací byly podány desítky trestních oznámení, které jsou doposud v řešení Policie ČR. V případě, že jste ještě oznámení nepodali, doporučujeme se k těmto trestním oznámením připojit.

V rámci řešení zaslané upomínky vyzývající k hovorům na placenou linku došlo ze strany Českého telekomunikačního úřadu k blokaci telefonního čísla. Pokud jste na uvedené telefonní číslo ještě před blokací volali, lze kontaktovat operátora, aby splatnost faktury odložil do doby, než bude znám výsledek vyšetřování ze strany Policie ČR.

V případě potřeby je možné podat podnět Českému telekomunikačnímu úřadu, aby uložil operátorům povinnost zadržet platbu, než se případ vyšetří (pokud se tak již nestalo). Následně by měla být platba za volání na placenou linku zadržena dle § 35 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.


Martin Malý

Uzavření stížnosti

Publikováno
18.4.2014 22:32, před 5 lety

Hodnocení: