Společnost


viagogo

Počet nahlášených stížností:577
Z toho za letošní rok:50
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#26618Předražené vstupenky,neoprávněně naúčtovaný poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 23 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
26.09.2018, před 5 lety

Miroslava Tomková

Znění stížnosti

Koupila jsem na příští rok 6 lístků na koncert Ennio Morricone přes Ticketportál.Nevím jak jsem se octla na portálu Viagogo.com.,který se tvářil jakoby už zbylo pár posledních lístků a tak člověk spěchal,aniž by měl čas něco zkontrolovat.Po doručení emailu od Viagogo a velmi předraženém vstupném jsem začala pátrat.Po přečtení recenzí jsem se orosila.S tímto portálem není nějaké spojení,storno akce nejde provést a banka platbu nezadrží.Žádám o vrácení peněz v celkové výši 13 517 kč.Chtěla jsem lístky věnovat k narozeninám,ale nemůžu čekat jestli vůbec přijdou a budou pravé??Lístky nechci ani kdyby byly pravé,chci zpět 13 517,-kč.


Produkt

PŘEDRAŽENÉ LÍSTKY


Požadované řešení

Vrátit peníze v celkové výši


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2018 23:48, před 5 lety

Společnost není prodávajícím vstupenek. Společnost pouze zprostředkovává obchod mezi kupujícím a prodávajícím (český název webového portálu je "burza vstupenek"). Prodávajícím tedy nemusí být vždy podnikatel. Není-li prodávajícím podnikatel, na smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se nepoužijí ustanovení na ochranu spotřebitele. Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky řádně dodány, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.11.2018 19:27, před 5 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.