Společnost


Maděra a Šípek, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#26626Odmítají vrátit celou výši kupní ceny

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

28 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.09.2018, před 2 lety

Anna Růžičková

Znění stížnosti

Minulý týden jsem obdržela objednaný spotřebič od této společnosti. Po vybalení lednice jsem zjistila, že je kazová. Nafotila jsem veškeré vady lednice a odeslala společností Oáza 1 hodinu po přebrání zboží.
Společnost slibovala a dokonce uznala, že je chyba u přepravní společnosti PPL a věc bude reklamovat u stejné společnosti. Po pár dnech čekání a odsouvaní mi bylo navrženo buďto vyčkat vyjádření reklamace u přepravce,nebo zboží vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů. Tak jsem i učinila. Odeslala e-mail s odstoupením od smlouvy a zároveň doporučený dopis. Následující den bylo odesláno i zboží.
Společnost potvrdila příjem odstoupení od smlouvy a i příjem zboží. Nicméně se dožadují zaplacení vadného zboží tak,aby bylo ve stavu novém. Nyní budu přímo citovat vyjádření společnosti:

děkuji za Vaše reakce, zboží jsme skutečně v průběhu včerejšího dne obdrželi. Dnes došlo ke kontrole výrobku.
V tuto chvíli je zapotřebí, abychom si situaci ujasnili.

Výrobek je mechanicky poškozen, k čemuž došlo s největší pravděpodobností přepravou na Vaši adresu – reklamace přepravy byla u PPL nahlášena, čekáme na jejich vyjádření, reklamace u přepravce může trvat až 30 dní.

V druhém kroku bylo z Vaší strany uplatněno odstoupení od kupní smlouvy v rámci 14-ti denní lhůty, kdy bohužel výrobek musí splňovat určité podmínky pro vrácení. Jak je uvedeno výše, výrobek je na několika místech mechanicky a kosmeticky poškozen, dále byl poměrně silně znečištěn z Vaší strany lepicí páskou při balení zboží. Viz fotografie, které zasílám přílohou.

V případě, že máme k situaci přistupovat jako k odstoupení od kupní smlouvy v rámci 14-ti denní lhůty, bude kupní cena ponížena o náklady, které budou využity na uvedení výrobku do původního stavu, pokud bude uvedení do původního stavu možné. Vzhledem ke stavu výrobku by Ve Vašem případě mohla být tato částka velmi značná. Podrobnosti k podmínkám pro odstoupení od kupní smlouvy jsou k dispozici v našich obchodních podmínkách, konkrétně v bodě 4.4.
4.4. V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

Prosím Vás o vyjádření, zda má být vyčísleno uvedení do původního stavu nebo bude vyčkáno na vyjádření ze strany přepravce?

Kontaktovala jsem Českou obchodní inspekci,kde mi potvrdily, že společnost musí vrátit částku,kterou jsem zaplatila v plné výši.
Ráda bych tedy věděla, proč tato společnost nesplňuje dané zákony a snaží se podvodně vydělávat tímto způsobem.


Produkt

Philco PCS 2682 X


Požadované řešení

Vrácení kupní ceny v plné výši


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.10.2018 22:27, před 2 lety

Pokud jde o odstoupení od smlouvy do 14 dnů, v souladu s ustanovením § 1831 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, může podnikatel po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem.

Tyto náklady jsou uvedeny v § 1833 občanského zákoníku, který říká: "Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f)". Je zjevné, že ustanovení obchodních podmínek je širší, nežli ustanovení zákona a odporuje ustanovení § 1831 odst. 2 neboť omezuje spotřebitelovo nakládání se zbožím pouze na "obeznámení" a rozšiřuje náklady, které prodávající může po spotřebiteli požadovat, nad rámec zákona.

Pro to, aby mohl prodávající snížit navrácenou částku je nutné, aby prokázal, že spotřebitelka snížila hodnotu zboží tím, že s ním nakládala jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající není oprávněn přičítat ke spotřebitelčině tíži poškození zboží, ke kterému došlo předtím, než jej převzala.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
25.10.2018 06:51, před 2 lety

Dobrý den,

děkujeme za informaci k založení stížnosti.
Celá situace je v tento moment bezpředmětná, klientce byla vrácena plná kupní cena již v průběhu řešení daného případu. Částka byla odeslána 26.9.2018 na účet uvedený klientkou.

Děkujeme za pochopení.

S přáním krásného dne

Internetový obchod Elektro Oáza


Anna Růžičková

Uzavření stížnosti

Publikováno
25.10.2018 08:03, před 2 lety

Hodnocení:

Komentář: Vše dořešeno smírem a uhrazení celé kupní ceny