Společnost


KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:13
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#26665Neuznaná reklamace v případě rozporu v kategorizaci (úrovně) hotelu během letní dovolené

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 22 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
28.09.2018, před 2 lety

Šárka Grohová

Znění stížnosti

Dobrý den,
letos na konci léta jsem zakoupila last minute zájezd do Černé hory na webových stránkách CK Kovotour plus.
Úroveň hotelu byla na webu uvedena jako tři "lodičky" a jiné označení úrovně hotelu uvedeno nebylo. Předpokládala jsem tedy, že hotel má úroveň tří hvězd, což pro nás bylo akceptovatelné.
Po příjezdu na místo jsem však zjistila, že má hotel úroveň pouze 2 hvězdičky a tomu odpovídající služby.
Jelikož se hotel nacházel v malém městečku a v dostupné vzdálenosti nebyl jiný hotel této CK v odpovídající kvalitě a nechtěla jsem s dítětem již další přesun, v hotelu jsme zůstali. Ihned po návratu jsem ovšem sepsala reklamaci, ve které jsem zdůraznila, že úroveň hotelu neodpovídala jejich popisu a dále jsem vyjmenovala všechny nedostatky (nefungující Wi-fi na recepci, nedostatečný úklid, nefungující telefon na pokoji, jednotvárné jídlo).
Z CK jsem obdržela vyjádření, že jediným uznatelným bodem mé reklamace je nefunkční telefon, za který mi nabízejí kompenzaci 470 Kč. K úrovni hotelu mi napsali, že "CK používá u ubytovacích kapacit smluvních partnerů symbolu lodiček, kterým vyjadřuje vlastní názor na kategorii ubytování a kvalitu poskytovaných služeb."
Z mého pohledu se tedy jedná o klamání spotřebitele. Skutečná úroveň hotelu nebyla nikde v popisku zájezdu uvedena a CK uvedla kategorii 3 lodičky, které mě vedly k dojmu, že lodičky jsou to stejné, jako hvězdičky a tedy že hotel má úroveň 3 hvězdičky. A s tím jsem také zájezd zakoupila. Nikde jsem nebyla upozorněna, že hotel má úroveň pouze 2 hvězdičky a kdybych to věděla, zájezd bych nezakoupila.
Děkuji za pomoc při řešení stížnosti.


Požadované řešení

V reklamaci, kterou jsem CK zaslala, jsem požadovala finanční kompenzaci. Požaduji vrácení části ceny, kterou jsem za zájezd uhradila.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.10.2018 19:22, před 2 lety

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitelku ujistil nebo které spotřebitelka vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekávala, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitelka určila, může si spotřebitelka zjednat nápravu sama a pořadatel jí nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkla-li je spotřebitelka bez zbytečného odkladu a určila-li přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitelka dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkla-li spotřebitelka vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu jí vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pokud pořadatel zájezdu porušil některou ze svých povinností, může spotřebitelka také požadovat náhradu škody na majetku a také náhradu újmy za narušení dovolené. Pořadatel odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese https://www.dtest.cz/clanek-4407/pravo-problemy-se-zajezdy.

Pokud pořadatel reklamaci zájezdu zamítne, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.11.2018 23:15, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.