Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1387
Z toho za letošní rok:947
Stále v řešení:199
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 380 stížnostech.

#26701Neoprávněná blokace peněz na BU

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.10.2018, před měsícem

Lenka Řádová

Znění stížnosti

Dobrý den, založila jsem si profil u společnosti be2. Zaplatila zkušební provoz. Částka 149 Kč mi byla stržena 30.8. Dne 29.9 mi byla na účtě zablokována částka 2247,-. Žádnou fa ani upozornění jsem však nikde nenašla. Byla jsem zděšena z toho, že někdo může na Váš účet a jen tak bez jakéhokoli upozornění zablokovat peníze, aniž by to podložil dokladem s náležitostmi jako třeba jaká částka, za co a za jaké období. Pak jsem v jakémsi mailu o potvrzení registrace na konci našla toto: po zkušební době bude Vaše členství automaticky prodlouženo o další 3 měsíců v celkové ceně CZK 2.247 (celková cena zahrnuje DPH). Samozřejmě můžete Vaše Premium členství písemně vypovědět, a to nejpozději do 4 dní před vypršením předplaceného období. Napsala jsem obratem mail s výpovědí. Dnes mi byla doručena odpověď:Toto je potvrzení Vaší výpovědi. Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 29/12/2018. Peníze jsou však na účtu stále blokované. Když bych byla jakoukoli normální cestou upozorněna na podmínky, výpověď bych podala hned a nenechala to zajít až takhle daleko. Předem děkuji za pomoc


Požadované řešení

Okamžité zrušení VIP členství i profilu a Vrácení peněz (2247)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2018 11:44, před měsícem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.10.2018 12:09, před měsícem

ID: 177471539


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 28/08/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla přijata včasná a řádná vypověď Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Lenka Řádová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.10.2018 16:24, před měsícem

Je mi jasné že firma Be2 těží z lidské hlouposti. Tato věta byla součástí mailu který přišel s potvrzením platby 149 Kč: Pokud máte dotazy ohledně Vašeho Premium členství, neváhejte nás prosím kontaktovat. Námitky proti fakturované částce musí být vzneseny a doručeny be2 písemně nejpozději do 6 týdnů po obdržení be2 faktury. Pokud námitka nebyla vznesena v požadované lhůtě, fakturovaná částka je považována za schválenou.
Já jsem svou roli jako zákazník dodržena. Peníze mi byli strženy. Be2 svou roli poskytovatele služeb ne. V mailu píší o fakturě proti které se můžou vznést námitky a ta doručena nebyla ani na jednu ze stržených částek. Proto si myslím ze mám nárok na vracení peněz na částku která mi byla stržena a nebyla doložena fakturu.

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 11:40, před měsícem

ID: 177471539


Dobrý den.

Vaši námitku vznesenou do 6 týdnů jsme přijali a posoudili jako neoprávněnou z důvodu uvedení informace o prodloužení členství na platební stránce ještě před zaplacením (v příloze) a prostřednictvím e-mailové komunikace po realizaci platby. Skutečná cena za členství se shodovala s námi komunikovanou cenou.

Z tohto důvodu není možné Vaší námitce vyhovět


Lenka Řádová

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.10.2018 12:02, před měsícem

Dobrý den,
děkuji za odpověď a posouzení námitky.
Profil na vašich stránkách nelze smazat dokud nebude zrušeno vip členství. Písemně jsem žádala z tohoto důvodu o okamžité zrušení vip členství a smazání profilu. Obdržela jsem odpověď že bude zrušeno až 29.12.18. Nelíbí se mi, že i přes můj nesouhlas a písemnou žádost je nadále můj profil vystavován na vašich stránkách.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2018 09:51, před měsícem

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2018 18:28, před měsícem

ID: 177471539


Dobrý den.


V zájmu vymázání údajů z databáze prosím dodržte standardní postup a kontaktujte:

ochrana@be2.cz,


mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství,

děkujeme Vám.


Lenka Řádová

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.10.2018 12:16, před měsícem

Hodnocení: