Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1742
Z toho za letošní rok:260
Stále v řešení:129
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 437 stížnostech.

#26701Neoprávněná blokace peněz na BU

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

13 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.10.2018, před 7 měsíci

Lenka Řádová

Znění stížnosti

Dobrý den, založila jsem si profil u společnosti be2. Zaplatila zkušební provoz. Částka 149 Kč mi byla stržena 30.8. Dne 29.9 mi byla na účtě zablokována částka 2247,-. Žádnou fa ani upozornění jsem však nikde nenašla. Byla jsem zděšena z toho, že někdo může na Váš účet a jen tak bez jakéhokoli upozornění zablokovat peníze, aniž by to podložil dokladem s náležitostmi jako třeba jaká částka, za co a za jaké období. Pak jsem v jakémsi mailu o potvrzení registrace na konci našla toto: po zkušební době bude Vaše členství automaticky prodlouženo o další 3 měsíců v celkové ceně CZK 2.247 (celková cena zahrnuje DPH). Samozřejmě můžete Vaše Premium členství písemně vypovědět, a to nejpozději do 4 dní před vypršením předplaceného období. Napsala jsem obratem mail s výpovědí. Dnes mi byla doručena odpověď:Toto je potvrzení Vaší výpovědi. Vaše Prémiové členství bude ukončeno dne 29/12/2018. Peníze jsou však na účtu stále blokované. Když bych byla jakoukoli normální cestou upozorněna na podmínky, výpověď bych podala hned a nenechala to zajít až takhle daleko. Předem děkuji za pomoc


Požadované řešení

Okamžité zrušení VIP členství i profilu a Vrácení peněz (2247)


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2018 11:44, před 7 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
4.10.2018 12:09, před 7 měsíci

ID: 177471539


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami be2 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 28/08/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla přijata včasná a řádná vypověď Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.


Lenka Řádová

Reakce spotřebitele

Publikováno
4.10.2018 16:24, před 7 měsíci

Je mi jasné že firma Be2 těží z lidské hlouposti. Tato věta byla součástí mailu který přišel s potvrzením platby 149 Kč: Pokud máte dotazy ohledně Vašeho Premium členství, neváhejte nás prosím kontaktovat. Námitky proti fakturované částce musí být vzneseny a doručeny be2 písemně nejpozději do 6 týdnů po obdržení be2 faktury. Pokud námitka nebyla vznesena v požadované lhůtě, fakturovaná částka je považována za schválenou.
Já jsem svou roli jako zákazník dodržena. Peníze mi byli strženy. Be2 svou roli poskytovatele služeb ne. V mailu píší o fakturě proti které se můžou vznést námitky a ta doručena nebyla ani na jednu ze stržených částek. Proto si myslím ze mám nárok na vracení peněz na částku která mi byla stržena a nebyla doložena fakturu.

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 11:40, před 7 měsíci

ID: 177471539


Dobrý den.

Vaši námitku vznesenou do 6 týdnů jsme přijali a posoudili jako neoprávněnou z důvodu uvedení informace o prodloužení členství na platební stránce ještě před zaplacením (v příloze) a prostřednictvím e-mailové komunikace po realizaci platby. Skutečná cena za členství se shodovala s námi komunikovanou cenou.

Z tohto důvodu není možné Vaší námitce vyhovět


Lenka Řádová

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.10.2018 12:02, před 7 měsíci

Dobrý den,
děkuji za odpověď a posouzení námitky.
Profil na vašich stránkách nelze smazat dokud nebude zrušeno vip členství. Písemně jsem žádala z tohoto důvodu o okamžité zrušení vip členství a smazání profilu. Obdržela jsem odpověď že bude zrušeno až 29.12.18. Nelíbí se mi, že i přes můj nesouhlas a písemnou žádost je nadále můj profil vystavován na vašich stránkách.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2018 09:51, před 6 měsíci

Stížnost přeřazujeme na společnost, která má možnost reagovat na vyjádření spotřebitelky.

Reakce společnosti

Publikováno
10.10.2018 18:28, před 6 měsíci

ID: 177471539


Dobrý den.


V zájmu vymázání údajů z databáze prosím dodržte standardní postup a kontaktujte:

ochrana@be2.cz,


mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství,

děkujeme Vám.


Lenka Řádová

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.10.2018 12:16, před 6 měsíci

Hodnocení: