Společnost


PLATFORM ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#26713Sepsaná smlouva o energetické soutěži (aukci)

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 5 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.10.2018, před rokem

Jindra Stojanová

Znění stížnosti

Dne 3.8.2018 moje babička Helena Germanová (82 let) podepsala přihlášku k energetické soutěži s obch. zástupcem firmy Platform Energy. Bohužel babička je negramotná, špatně slyší i vidí. Kopie smlouvy jí ani nebyla obchodním zástupcem ponechána po jeho odchodu z jejího bytu. Tudíž jsme ani do 14ti dnů od smlouvy odstoupit. Teprve 17/8 dorazila babičce informace o průběhu výběrového řízení k energetické soutěži. Poté jsme zažádali se zástupcem obč. sdružení Člověk v tísni o opis přihlášky a bylo zažádáno o zrušení smlouvy/přihlášky. Zástupkyni bylo sděleno, že již uplynula 14ti denní lhůta a tudíž nelze smlouvu vypovědět. Dnes jsem napsala na reklamační oddělení této společnosti žádost o zrušení smlouvy.


Produkt

Výběrové řízení na dodavatele elektrické energie a plynu. Na základě tohoto výběrového řízení byla sepsána smlouva s novým dodavatelem a odstoupení od původního dodavatele těchto energií (ČEZ). Nedodržením původní smlouvy bude babičce účtována sankce o nedodržení smlouvy.


Požadované řešení

Zrušení přihlášky a také odstoupení od smlouvy s vybraným novým dodavatelem.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.10.2018 08:41, před rokem

Od uzavřené smlouvy lze bezplatně odstoupit do 14 dnů, zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Pokud spotřebitel o právu na odstoupení nebyl poučen a podnikatel nepředal spotřebiteli k němu vzorový formulář, lze od zprostředkovatelské smlouvy bez sankce odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní. Pokud již došlo k uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji spotřebitel navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek

Pokud se zprostředkovatel aukcí dopustil nekalých obchodních praktik, je na místě kontaktovat dozorový orgán, kterým je Česká obchodní inspekce.

U ADR České obchodní inspekce může navíc spotřebitel zahájit mimosoudní řízení ohledně neoprávněně naúčtované smluvní pokuty. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 09:20, před rokem

Dobrý den,
smlouvu evidujeme mezi stornovanými, o čemž šel klientce potvrzovací dopis dne 2.10. 2018, čímž jsme reagovali na její žádost o stornování smluv. Rozhodně není pravdou, že by jí měla hrozit jakákoliv sankce ze strany stávajícího dodavatele pro nedodržení lhůty. Dodržení stávajících závazků je pro naše klienty samozřejmostí.
S přáním pěkného dne,
Platform Energy s.r.o.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2018 08:54, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2018 09:56, před rokem

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.