Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#2677Výzva ke smluvnímu plnění - urgence

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 27 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
21.03.2014, před 8 lety

Tomáš Bořil

Znění stížnosti

Společnosti byl doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou odeslán dopis s výzvou ke smluvnímu plnění s pokusem o smír, doručeno 30.1.2014, za společnost podepsán pan Gatnar.
Do dnešního dne nebyla doručena odpověď společnosti. Lhůta k vyřízení 30 dní byla překročena.
Dopis obsahoval přílohy potřebné k vyřízení záležitosti včetně faktury za nákup mobilního telefonu značky Nokia z 16.3.2012. V záruční době trvající 2 roky byl mobilní telefon dne 15.10.2013 reklamován v provozovně společnosti ve Znojmě s uvedením závady nefunkční dotykové ovládání přístroje a přiloženou listinou ze dne 14.10.2013 nazvanou "reklamace".
Reklamace byla vyřízena stroze, bez dostatečné argumentace,suchým konstatováním, že mobil nesplňuje předpoklady a podmínky záruční opravy. Oprava přístroje neni možná. Byly připojeny fotografie zkorodovaných částí mobilu. Předložená listina nazvaná "reklamace" byla při reklamaci v prodejně ve Znojmě bez přečtení okamžitě vrácena. Dosud se nikdo nezabýval meritem reklamace, tedy že nefunkčním ovládáním přístroje.
Při pokusu vejít se společností v jednání a celou záležitost dořešit,se společnost už neozvala.


Produkt

mobilní telefon MT Nokia CS-06 Dual Sim


Požadované řešení

Výměna přístroje nebo vrácení peněz v souladu s uzavřenou smlouvou a příslušnými právními předpisy platnými v době koupě a době reklamace, tedy v roce 2013.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.5.2014 12:04, před 8 lety

V případě, že je uzavřena smlouva se spotřebitelem musí splňovat náležitosti uvedené v § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení.
Zároveň, pokud je zákazník spotřebitelem, řídí se odpovědnost za vady ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.
Pokud je výrobek zakoupen v rámci podnikatelské činnosti, musí kupující sám prokázat, že se na výrobku vyskytuje vada, která na něm musela být od počátku. Nejideálnějším je nechat k výrobku zpracovat znalecký posudek, který by reklamovanou vadu posoudil.

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.9.2014 18:17, před 7 lety

Společnost T.S.BOHEMIA a.s. byla o podaných stížnostech informována. Bohužel doposud neprojevila zájem se ke stížnostem vyjádřit, proto jsme se rozhodli případy uzavřít z důvodu nereakce podnikatele. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze v občanskoprávním řízení, nikoli v rámci služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti. Před podáním žaloby doporučujeme konzultaci s advokátem. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.