Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1858
Z toho za letošní rok:376
Stále v řešení:106
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#26780Vymáhání dlužné pohledávky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

8 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.10.2018, před 9 měsíci

Alena Navrátilová

Znění stížnosti

Dobrý den, jako spousta jiných po zaplacení měsíčního členství do 150,-Kč, be2 jak má velice mazane napsané obchodní podmínky, které si málokdo poctivě přečte a uvědomí, co může nastat, automaticky prodloužila členství o další 3 měsíce za částku 2.247,-.Jelikož se jim to však nepodařilo srazit z mého účtu, neb nemam k tomuto povolení, vyhrožují mi upomínka mi a vymáhání externí společnosti.Požadují po mě navíc ještě 280,- kč za manipulační poplatek. Reklamovala jsem, že jsem nebyla se znamená s cenou členství za prodloužení, ohaneji se zasláním emailu při registraci, tento jsem žádný neobdržela a navíc jsem s nimi již dříve řešila problém, proč se nemohu dostat na svůj profil a žádala je o pomoc, ale z jejich strany žádná zpětná zpráva, že potřebují zaplatit a proto se do profilu nemohu dostat. Je to společnost nekalých a nemorálních praktik k podání soudní žaloby. Co s tímto mohu dělat? Peníze jim nemam za co platit, po měsíci kdy vyprselo členství mě odstrihli a znemoznili přístup na můj profil, kdy jsem měla červeným písmem hlášení chybnosti kombinace hesla. Děkuji Vám za pomoc Navrátilová


Požadované řešení

Nebudu platit údajně dlužnou částku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
4.10.2018 09:33, před 9 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 10:39, před 9 měsíci

Dobrý den,

v zájmu dohledání přislouchajícího profilu prosím uveďte emailovou adresu, pod kterou jste se na stránce zaregistrovala (požádejte prosím dTest o možnost jejího doplnění jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘), respektive ve výše uvedené záležitosti kontaktujte přímo naše Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz

děkujeme Vám.


Alena Navrátilová

Reakce spotřebitele

Publikováno
5.10.2018 22:12, před 9 měsíci

Dobrý den, zákaznické centrum na výše uvedené emailové adrese jsem kontaktovala již v září, nikdo neodpověděl.

Reakce společnosti

Publikováno
8.10.2018 13:57, před 9 měsíci

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Vzhledem na to, že nám chybí reference na Váš profil (registrovaná e-mailová adresa) nemůžeme na obsah Vaší zprávy reagovat.

Váš profil můžeme identifikovat třemi způsoby:

1. Na základě registrované e-mailové adresy.

2. Na základě reference z upomínky, která Vám byla zaslaná. Jde o delší řetězec čísel a písmen s pomlčkama.

Požádejte prosím dTest o možnost doplnění těchto údajů jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘.

3. Jestli nemáte k dispozici registrovanou adresu, bude potřeba na adresu našeho Zákaznického centra poskytnout potvrzení o realizaci úhrady s uvedením data platby, uhrazené sumy a jména majitele účtu, z kterého byla platba realizovaná.

V tomto případě kontaktujte přímo naše Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz

děkujeme Vám.


Alena Navrátilová

Reakce spotřebitele

Publikováno
8.10.2018 21:56, před 9 měsíci

Dobrý den, opakuji Vám, že z adresy zakaznickyservis@be2.cz mi nikdo v září neodpověděl. Nemám k Vasi společnosti žádnou důvěru,obchodujte za úmyslem nachytat zákazníka a jednoduše ho nevědomky obrat o peníze. Zneuzivate single lidi, kteri nechtějí být sami, mnohdy jsou to matky samozivitelky, které bojují o egzistenci každý den, za 147,- kč si Vaši službu mohou dovolit, po té vy je o berete o 2.247,- Kč. Profily na kterých vy obchodujete jsou smyšlené, záleží na kreativitě jedince, který si bohužel u Vás cokoliv zaregistruje. Žádné konkrétnejsi informace Vám zasílat nebudu, platbu za službu kterou jste ne poskytli jsem Vám neuhradila.Podle toho co je o Vás napsáno od tisíce "Vašich zákazníků , bylo natočeno v CT1, jste společnost podvodníků, kteří vydělávají na neštěstí jinych. Obratila jsem se o pravní pomoc a konzulatci na Evropského spotřebitele, jakmile dostanu informace, podle toho se zařídím dále.

Reakce společnosti

Publikováno
11.10.2018 15:14, před 9 měsíci

Dobrý den,

děkujeme za Vaši zprávu.

Ješte stále nám chybí reference na Váš profil (registrovaná e-mailová adresa), o kterou Vás tedy opětovně žádáme.

Bez identifikace Vašeho profilu žel nemůžeme nijak reagovat na Vaše zprávy.

Váš profil můžeme identifikovat třemi způsoby:

1. Na základě registrované e-mailové adresy.

2. Na základě reference z upomínky, která Vám byla zaslaná. Jde o delší řetězec čísel a písmen s pomlčkama.

Požádejte prosím dTest o možnost doplnění těchto údajů jako ‘neveřejného/ referenčního údaje‘.

3. Jestli nemáte k dispozici registrovanou adresu, bude potřeba na adresu našeho Zákaznického centra poskytnout potvrzení o realizaci úhrady s uvedením data platby, uhrazené sumy a jména majitele účtu, z kterého byla platba realizovaná.

V tomto případě kontaktujte přímo naše Zákaznické centrum na adrese:

zakaznickyservis@be2.cz

děkujeme Vám.


Alena Navrátilová

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.10.2018 07:45, před 9 měsíci

Hodnocení: