Společnost


EURONICS ČR a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

40%
60%
Toto skore je založeno na 5 stížnostech.

#26795Reklamace pračky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.10.2018, před rokem

Oldřiška Krejčoková

Znění stížnosti

Přes dva týdny řeším po telefonu reklamaci zakoupené pračky 15.7. přes internet. Předalo se reklamačnímu oddělení, které nereaguje. Pořád čekáme na vyjádření, které není, bez toho není možno vrátit! Do telefonu info linka - paní pořád opakuje dokola to samé - musíme počkat, nejde to řešit. Nemohu být dva týdny bez pračky se 3 dětma!


Produkt

Indesit XWDE961480X WSSS EU


Požadované řešení

Vrátit peníze a odvézt nefunkční pračku


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.10.2018 09:10, před rokem

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) musí obsahovat jednak oznámení vady (její popis) a jednak vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (právo). S reklamací je třeba se obrátit prokazatelně na prodávajícího v kterékoliv jeho prodejně (s ohledem na sortiment). Žádá-li spotřebitel opravu věci, může být k jejímu provedení pověřena také jiná osoba, např. servis. Informaci, u koho uplatnit opravu věci, získá spotřebitel zpravidla z dokladu o koupi nebo ze samostatného písemného potvrzení o závazcích prodávajícího z vadného plnění.

Vadné zboží je nutné prodávajícímu (servisu) předat za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný (např. návštěva servisního technika u spotřebitele doma). Spotřebitel má však právo na uhrazení nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací.

Zákon stanoví prodávajícímu povinnost rozhodnout o reklamaci ihned, u složitých případů do 3 pracovních dnů, přičemž reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když spotřebitele prodávající o tom vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2018 22:31, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.