Společnost


ED2GAN s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#26800Nedodané zboží a nevrácené peníze

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.10.2018, před 2 lety

Pavel Tihon

Znění stížnosti

Ve zkratce:
- 14.8.2018 objednáno 8ks ,,LED žárovka MR16 EV7W" (zboží deklarováno jako ,,skladem")
- 15.8.2018 zaslány peníze na B.Ú. dle platebních instrukcí
- 23.8.2018 kdy nedošlo zboží, žádná reakce, proto jsem telefonicky poprvé kontaktoval prodejce. Bylo mi řečeno, že se zboží již dávno nevyrábí. Po výmluvách, že byl prodávající týden na dovolené a že mají tisíce zakázek a tisíce položek, tak mi bylo hned jasné, že jsem narazil na opravdu kvalitní e-shop :-) Proto jsem slušně požádal o vrácení peněz, což samozřejmě pro prodávajícího nebyl problém a že obratem do pár dnů zasílají peníze zpět. Mimochodem výše zmíněné žárovky jsou nečekaně stále ,,skladem".
- 3.9.2018 další připomínání, opět příslib, že bylo tentokrát předáno účetní, která údajně pošle nejpozději do 14-ti dnů
-19.9.2018 opět další telefonát, další připomínání, další výmluvy, opět příslib dalších 14-ti dnů
- 4.10.2018 žádná reakce, žádné zboží (jasně, když se nevyrábí)...a hlavně, žádné peníze. A nečekaně je zboží stále ,,skladem" :-)

Bohužel se musím připojit k ostatním podvedeným zákazníků, kteří popisují své trable například na webu Heuréka.cz a budu zasílat podklady pro prošetření na Českou Obchodní Inspekci. Jde sice o hloupých necelých 900 CZK, ale očividně nejsem jediný a celý e-shop dle referencí nejedná pouze v mezích obchodního zákona.

Napadá mě pouze jediné slušné slovo ,,CyberDacani"


Produkt

Led žárovka MR16 EV7W, kod zboží LN001740, https://www.ledky.net/led-zarovka-mr16-ev7w


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.10.2018 07:52, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Spotřebitel zároveň může žádat zákonný úrok z prodlení.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce výzvy k plnění, předžalobní výzvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči prodejci takové právní jednání účinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost se obrátit na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Pokud podnikatel neposkytne České obchodní inspekci součinnost, má tento úřad možnost udělit podnikateli pokutu za přestupek. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2018 14:01, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.