Společnost


COMFORT ENERGY s.r.o.

Počet nahlášených stížností:87
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

85%
15%
Toto skore je založeno na 28 stížnostech.

#26801Neoprávněný poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 2 dny 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.10.2018, před 3 lety

Ivana Gombosova

Znění stížnosti

kvuli 4nezaplacenym zaloham za elek.1680,za plyn 440kc, mi odmontovali elektromer,3tydny jsem bez elektriny,a to ke me chodi vnoucata,v soucastnosti jsem bez prace,bez prijmu,mam existencni problemy,spolecnost jsem tedy zadala o strpeni,buhuzel mi nevyhoveli,vypovedeli mi smlouvu,a maji tu drzost si uctovat poplatky za odpojeni a znovu pripojeni elektromeru.Nikde jinde poplatka nejsou,tato spolecnost,neni dobra,smlouvu se mnou podepsali doma,jejich pracovnik se mi vnutil do bytu i s blbyma zarovkama,mela jsem s nim vyrazit dvere,hodlam podat stiznost i na ceskou energetickou inspekci,


Požadované řešení

chci pravdivou fakturu,a ne poplatka,ktere jsou vic nez podezrele


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.10.2018 07:40, před 3 lety

Dle Všeobecných obchodních podmínek společnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy – ukončit dodávku v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka se považuje zejména: a) opakované neplnění smluvených platebních povinností ze strany Zákazníka (tj. jakákoliv úhrada záloh, faktur za sdružené služby dodávky Komodit/y. Pro případ prodlení s úhradou kteréhokoliv splatného dluhu nebo jeho části podle Smlouvy, je povinný Účastník (dlužník) povinen zaplatit oprávněnému Účastníkovi Smlouvy (věřiteli) smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení až do zaplacení. Toto ustanovení se však netýká smluvních vztahů se spotřebiteli, kteří jsou povinni uhradit zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Zákazník, který je spotřebitelem, může případné spory vyplývající ze smlouvy o dodávce plynu či elektrické energie řešit také mimosoudně, a to před Energetickým regulačním úřadem, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, www.eru.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
5.10.2018 13:51, před 3 lety

Vážená paní Gombosová,

dovolte nám reagovat na Vaši stížnost.

Po důkladném prověření vzniklé situace si Vás dovolujeme informovat, že k ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. CMA50074731, došlo v důsledku opakovaného porušování platebních povinností ze strany Zákazníka, čemuž předcházelo přerušení dodávek do odběrného místa elektřiny EAN 859182400402002669 dne 11.09.2018. Za celý proces přerušení dodávky jsou účtovány smluvní poplatky v souladu s platnou Smlouvou a aktuálním ceníkem poplatků.

Smlouva bude ukončena dne 10.10.2018 v rozsahu dodávek elektřiny/plynu .

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme sdělit, že za předčasné ukončení Smlouvy naše společnost uplatnila vůči Vám Smluvní sankci, účtované fakturou č. 4860001795 v celkové výši 12.000,- Kč.

Současně si dovolujeme uvést, že ze strany naší společnosti bylo vyvinuto maximální úsilí s Vámi celou situaci řešit. Je nám líto, ale i přes opakované výzvy a ubezpečení z Vaší strany, že pohledávka bude uhrazena v plné výši, nedošlo k připsání žádné platby. Poslední evidovaná platba byla přijata na účet dodavatele dne 7.6.2018. Touto platbou došlo k vyrovnání dlužných záloh v měsíci dubnu a květnu. Jsme přesvědčeni, že z naší strany byl poskytnutý dostatečný prostor pro vyrovnání závazků vůči naší společnosti.

Závěrem potvrzujeme, že na správnosti postupu naší společnosti neshledáváme žádné pochybení. K ukončení Smlouvy došlo v souladu s ustanovením čl . K odst.1a /8. VOP.

S pozdravem

Lenka Trefná
CE

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2018 08:52, před 3 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2018 09:52, před 3 lety

Spotřebitelka již nevyužila možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.