Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1858
Z toho za letošní rok:376
Stále v řešení:106
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#26870Upomínka k zaplacení

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2018, před 9 měsíci

Simona Žilíková

Znění stížnosti

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o pomoc s řešením mého problému. Dne 4.10.2018 jsem obdržela email od seznamovací společnosti singles50. Ihned po přečtení jsem kontaktovala zakaznickyservis@singles50.cz Moc mě mrzí jednání společnosti, ale přes všechny potíže tímto způsobené nevím zda je mou povinností částku uhradit. Pokud to bude nutné prosím o prodloužení lhůty splatnosti. Moc ráda bych se vyhnula vymáhání částky jinou společností.


Předem Vám srdečně děkuji a přeji pěkný den. ŽILÍKOVÁ


Požadované řešení

Byla bych moc ráda pokud by došlo ke zrušení všech závazků se společností.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.10.2018 10:41, před 9 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.10.2018 10:29, před 9 měsíci

ID: 176609242


Dobrý den.

Vzhledem k tomu, že jste včas a řádně nevypověděla Vaše členství, Vaše původně zakoupené členství bylo prodlouženo.

Můžeme Vás však ujistit, že z naší strany už členství nebude opětovně prodlouženo po zaplacení již probíhajícího období, takže žádné dodatečné náklady související s členstvím, kromě již otevřené pohledávky, nevzniknou.

Dle našich informací Vás již ve výše uvedené záležitosti kontaktovalo Oddělení pohledávek Singles50.


Simona Žilíková

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.10.2018 13:42, před 9 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, všem děkuji a přeji mnoho kladně vyřízených stížností.

S pozdravem Simona Žilíková