Společnost


Okna-vrata Martínek s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#26875Reklamace - nevyřízení v termínu 30 dnů

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 21 dnů 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2018, před rokem

Vladimír Kopecký

Znění stížnosti

Při převzetí jsem řádně reklamoval (zapsáno v přebíracím protokolu ze dne 22.6.2018) vadu na sekci (boule). Dále jsem reklamoval špatně provedenou instalaci mailem 9.7. 2018 (nedoléhání vrat na stěnu, netěsnost a poškození těsnění) a následně opět mailem urgoval 12.8.2018. Doposud vady nebyly odstraněny a na výše uvedené maily nikdo nereagoval a nikdo mě doposud nekontaktoval. Tudíž závady nebyly odstraněny v termínu do 30 dnů. Instalace byla provedena na adrese Klatovy-Luby, veškeré faktury byly řádně a v termínu uhrazeny.


Produkt

Smlouva o dodávce a instalaci garážových vrat č. Z18 - 178b ze dne 28.5.2018


Požadované řešení

Odstranit závady v nejkratším možném termínu dle mých možností - v domě nebydlím a musím tam dojíždět. Zároveň požaduji odpovídající slevu z ceny.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2018 12:15, před rokem

Pokud dílo neodpovídá smlouvě, pak je vadné. V takovém případě má právo spotřebitel dílo reklamovat podle § 2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník"), do dvou let od jeho předání. Oznámit vadu zhotoviteli však musí bez zbytečného odkladu. O právech z vadného plnění platí obdobná pravidla, jako kdyby se jednalo o práva z vadného plnění u kupní smlouvy.

Jestliže zhotovitel nekomunikuje, pak doporučujeme zaslat písemnou reklamaci pro nesplnění jakosti při převzetí, a to doporučeně a s dodejkou. Spotřebitel má podle § 2169 odst. 1 občanského zákoníku právo na bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, popřípadě na dodání nové věci bez vad. Není-li ani jedno z toho možné, může odstoupit od smlouvy. Právo na slevu náleží vždy, pokud není uplatněno jiné právo.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2018 21:33, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel může také využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.