Společnost


IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:112
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#26895Kdy doručíte

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 10 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.10.2018, před 4 lety

Marie Tuzarova

Znění stížnosti

Objednávka u firmy Pet food. Ve čtvrtek 4.10.2018.cislo objednávky 147316.

Už je úterý 9.10. 2018.

Včera odpověď z výše uvedeného obchodu. Že je uvedena expedice právě na dnešek. Dosud děláte mrtvého brouka!!!???

Prosím zdvořile odpovězte, a to OBRATEM!!!!!

Děkuji Marie Tuzarov


Produkt

Jde o pytel granulí


Požadované řešení

Obratem, prosím, napište


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2018 09:34, před 4 lety

V případě, že společnost nedodá zásilku do ujednané doby, ocitá se v prodlení a odesílatel může požadovat doručení zásilky, smluvní pokutu, byla-li sjednána, nebo případnou náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s nedodáním či ztracením zásilky.

Pokud tedy došlo v daném případě k nesplnění povinnosti dodat zásilku, bylo by nutné namítnout skutečnost, že se doručovatel nepokusil zásilku dodat a tím porušil povinnost ze smlouvy, kterou má uzavřenou s odesílatelem (prodávajícím zboží), který by mohl poskytnutí služby reklamovat.

Reklamační oddělení společnosti lze kontaktovat prostřednictvím adresy reklamace@intime.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.11.2018 23:13, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.