Společnost


Datingclub Ltd

Počet nahlášených stížností:40
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#26964Affaire1 - podvod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 13 dnů 15 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.10.2018, před 9 měsíci

Tomáš Blažek

Znění stížnosti

S srpnu jsem se zaregistroval na seznamce Affaire1 a zaplatil členský poplatek, který měl být ve výši 159kč na rok. Z účtu mi ale bylo strženo 2.600,-kč!!! Hledal jsem na stránkách Affaire1 nějakou možnost komunikace, abych ve čtrnáctidenní lhůtě zažádal o zrušení registrace a vrácení peněz, ale jejich mail nefunguje dovolat se nelze.
8.10. mi bylo strženo dalších 2600,-Kč.
Prosím o radu jak zrušit registraci u Affaire1? Můžete mi prosím pomoci?


Produkt

Affaire1


Požadované řešení

Zrušení účtu na Affaire1 a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2018 08:17, před 9 měsíci

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud ještě nedošlo k jejich splnění. Započala-li společnost s plněním služeb na základě výslovné žádosti spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel společnosti pouze poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel společnosti poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Pokud spotřebitel odstoupení od smlouvy ve stanovené 14 denní lhůtě zaslal prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat, ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí přeposlat společnosti znovu tento email, popřípadě fax, a tím prokázat snahu o včasné a řádné odstoupení od smlouvy v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti. Zkracuje-li společnost spotřebitele na jeho právech, k takovému jednání se nepřihlíží a jde to k tíži společnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2018 22:52, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.