Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1859
Z toho za letošní rok:377
Stále v řešení:107
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 446 stížnostech.

#26975Odstoupení od smlouvy

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 měsíce 9 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
11.10.2018, před 9 měsíci

Tamara Dočekalová

Znění stížnosti

Dobrý den.
Dne 18.3.2018 jsem si aktivovala účet na seznamce.
Tuto službu jsem ale nevyuzivala.
Žádný email,ve kterém by bylo sděleno,že účet přechází na běžný premiovy s poplatkem nepřišel.
Ani žádná faktura o poskytovaných službách.
Teď jsem zjistila,že mi bylo již dvakrát staženo 2247kc.
Peníze zpět již zřejmě nedostanu,ale jde mi o tu výpověď.
Z emailu zakaznickeho centra nepřišla žádná odpověď.
Zaslala jsem tedy ověřenou kopii o ukonceni smlouvy na udanou adresu do Lucemburku.
Fax bohužel nemám...
Jak mám v pripade nečinnosti dale pokračovat??.
Děkuji za odpověď


Produkt

Ukončení smlouvy


Požadované řešení

Ukončení smlouvy a ukončení stahování 2247 kč co 3 měsíce.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.10.2018 12:34, před 9 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
15.10.2018 15:45, před 8 měsíci

ID: 171794505


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami Academic singles (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 18.03.2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla z Vaší strany zaznamenaná žádná snaha o včasné a řádné vypovězení Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Pokud došlo z naší strany k omylu a Výpověď jste nám v stanovené výpovědní lhůtě zaslala (prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu), přepošlete nám prosím svůj výpovědní email s potřebnou přílohou, kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení Pošty o odeslání Výpovědi formou dopisu,

děkujeme Vám.

........................

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 19.10.2018, po uvedeném datu nebude prodloužené.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.11.2018 23:33, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Tamara Dočekalová

Reakce spotřebitele

Publikováno
14.11.2018 21:50, před 7 měsíci

Dodavateli služeb jsem zaslala potřebné dokumenty a účet mi byl již zrušen.
Společnost mi oznámila, že k dalšímu stržení poplatků již nedojde.
Potvrzující email jsem si uchovala.
Tímto beru tuto věc za uzavřenou.
Děkuji D testu za rychlou reakci a pomoc.
Dočekalová

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.12.2018 11:02, před 6 měsíci

Na základě výše uvedené skutečnosti stížnost uzavíráme.