Společnost


T-Mobile Czech Republic a.s.

Počet nahlášených stížností:487
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

15%
85%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#27051Změna tarifu na dražší variantu bez mého vědomí (se smlouvou do roku 2019)

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.10.2018, před rokem

Lenka Černochová

Znění stížnosti

Dnes mi přišlo vyúčtování mého tarifu (telefonní číslo 737356601, smlouva má platnost od 29.7.2017 do 29.7.2019) z původních 174,-, které jsem dříve pravidelně platila, na 286,96,-. Volala jsem ihned operátorovi, že tomu nerozumím. Dle něj mě dvakrát sms informovali o změně a když jsem se neozvala, tak mi nový tarif automaticky začal platit. A tarif lze dle operátora zrušit jen s pokutou. SMS měly přijít 19. a 20.9. Po kontrole sms (žádná mi nepřišla) jsem opět volala na zákaznickou linku. Jiný operátor mi sdělil, že změna tarifu byla od 17.9.(?) Opět se mě snažil přesvědčit, že jsem byla informována. Nakonec mi po delší odmlce sdělil, že můžu bezplatně od smlouvy odstoupit. Jinak si můžu stěžovat na centrále v Praze. Zkoušela jsem volat do Prahy na recepci - několikrát - nikdo nikdy telefon nezvedl.


Produkt

Neohlášená změna z tarifu 50 síť nesíť na tarif 50 síť nesíť plus. Smlouvu na původní tarif mám až do 29.7.2019.


Požadované řešení

Jelikož jsem nebyla informována o změně tarifu a nadále platí původní smlouva, požaduji do konce platnosti smlouvy (do 29.7.2019) navrácení původního tarifu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2018 10:32, před rokem

Jakoukoliv změnu smlouvy či obchodních podmínek musí operátor ohlásit nejpozději měsíc před její účinností – vyvěšením na provozovnách a webu. Pokud operátor mění některou z hlavních součástí smlouvy (například právě cenu či rozsah poskytovaných služeb), musí zákazníka prokazatelně informovat o změně stejným způsobem, jakým mu doručuje vyúčtování, a poučit ho, že může smlouvu bez sankce ukončit.

Pokud by operátor neinformoval účastníka řádně a včas, lze namítat neúčinnost změny obchodních podmínek. Ode dne, kdy se účastník o změně obchodních podmínek dozvěděl, začne běžet lhůta 1 měsíce, kdy má právo bez sankce vypovědět smlouvu ke dni nabytí účinnosti změn (po 1 měsíci). Do konce této doby by měly být účastníkovi účtovány částky dle posledních obchodních podmínek, nikoliv nových.

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů a nadále je ochotna s nespokojenými zákazníky komunikovat pouze prostřednictvím své infolinky a oddělení stížností. Případné spory mohou být tedy řešeny pouze ve správním řízení u Českého telekomunikačního úřadu, nikoliv prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz, která je založena na principu dobrovolnosti.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.