Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#27059Podobný prodejce nějaké praktiky a klamání zákazníků

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 14 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.10.2018, před 3 lety

Adam Novák

Znění stížnosti

15.října mi u dveří zaklepal p.musil mával kartičku a ze je z centrálního výběrového řízení chtěl vidět smlouvy atd ohledně elektřiny a plynu . Vůbec se nezatěžovat z nějakým vysvětlováním ale rovnou si tam vylosoval smlouvu do tabletů potom co sem ho upozornil že nic nechci a že se odmítám podepsat jak na papír tak na tablet řekl že že to maže (otom ale pochybuju )očividně lže a mlží zákazníky před skutečností otom co vlastně dojednává což si myslím že je protizákonné jednání a klamání zákazníků .když pochopil že se nikam nepodepíše tak rychle odešel. Ihned sem volal na centrálu VĚŘ abych si ho ověřil tam mi nebyli schopni na to odpovědět že pracovníků mají více ale že bez elektronického podpisů je to neplatné.


Požadované řešení

Vymazání z jakékoliv evidence .


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2018 11:16, před 3 lety

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje mj. i tel číslo, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR.

Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejkou poštou) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).f

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2018 09:20, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.