Společnost


Okna Macek a.s.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#27299Nekvalitně provedená okna

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 18 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
23.10.2018, před rokem

Alena Zatloukalová

Znění stížnosti

Dne 24.4.2017 začala v mém bytě výměna dřevěných oken, která z důvodu špatného zaměření musela být ve třech místnostech uřezaná, nenatřená, později doplněna rohem, protože roh zakrýval nosnou ocelovou konstrukci. Dokončení prací bylo až 5.6.2018, protože kvůli rohům museli montéři přijet 3x. V jednom pokoji jsou okna viditelna rozdílně osazená.Jedná se o pokoj, kde nosná ocelová kontrukce není. Za tuto závadu jsem dostala kompenzaci 3.000,-, což je směšné, když okna by měla vydržet cca 80 let.Další závady - vrypy na dřevě, poškrábaná skla, zduřelá barva - neřeším.Z jednoho okna tekla pryskyřice, ještě nedávno.Dřevo nebylo dostatečně suché a okno se může časem křivit. V létě se začala okna rosit. Nová okna by se rosit neměla.Za roční problémy jsem dostala celkovou kompenzaci 15.000,-. Myslím si, že nová okna nemají hodnotu 175.000 ,-, kterou a.s. účtuje. Prosím sdělení, zda mám doplatit fakturu, nebo trvat na vyšší kompenzaci a doplatek 40.000,- neposílat? Děkuji. Alena Zatloukalová


Požadované řešení

Za nekvalitně provedená okna ndopláce fakturu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2018 12:32, před rokem

Jestliže zhotovitel opatří určitou věc při provádění díla a tato věc se stane součástí díla, pak má zhotovitel postavení prodávajícího dle ustanovení § 2596 občanského zákoníku. Prodávající pak kupujícímu odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady a že má zároveň vlastnosti, které si strany ujednaly dle ustanovení § 2161 občanského zákoníku. Práva z vad můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží podle ustanovení § 2165 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě, že je věc vadná, může spotřebitel po prodejci požadovat nejprve odstranění této vady opravou dle ustanovení § 2169 odst. 1 občanského zákoníku. Jestliže není oprava možná, pak může požadovat dodání nové věci stejného typu anebo novou součást, pokud se vada týká pouze součásti věci dle ustanovení § 2169 odst. 1 občanského zákoníku. Pokud není možná oprava ani dodání nové věci stejného typu popř. nové součásti, pak je teprve možné přistoupit k odstoupení od smlouvy podle výše zmíněného ustanovení. Kdykoliv v průběhu procesu může spotřebitel namísto některého ze zmiňovaných nároků požadovat přiměřenou slevu z ceny oken, jak je uvedeno v ustanovení § 2169 odst. 3 občanského zákoníku.

Má-li spotřebitelka pochybnosti o kvalitě oken, může si nechat vypracovat znalecký posudek. Výši případné slevy je nutné konzultovat nejprve s prodejcem popř. se znalcem, který je schopen požadavek na její výši argumentačně opřít. Zákon konkrétní výši slevy, kterou může spotřebitel požadovat, neudává. Z toho vyvozuje praxe, že se vždy určí dle individuální situace.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Reakce společnosti

Publikováno
5.11.2018 09:25, před rokem

Naše vyjádření k výše uvedenému zašleme přímo odběrateli.
Okna Macek a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
7.12.2018 09:35, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Alena Zatloukalová

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.12.2018 16:58, před rokem

Hodnocení:

Komentář: Musela jsem doplatit zbytek faktury. A.s. neuznala mou stížnost.