Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#27342Uzavření nevýhodné smlouvy na základě výběrového řízení

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 5 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.10.2018, před 3 lety

Zdeněk Špot

Znění stížnosti

Uzavřel jsem doma s pracovníkem CVŘ smlouvu na výběrové řízení levnějšího dodavatele energií. Asi po 5 měsících jsem dostal uvítací dopis od nového dodavatele energií a smlouvy s ceníkem s tím že CVŘ na základě mé plné moci uzavřel s nimi smlovy. Jak jsem zjistil po propočtu cen výsledná úspora žádná, ale ve skutečnosti ztráta asi 2 500Kč. Po tomto zjištěni jsem toto oznámil CVŘ. Napřed argumentovali že je vše v pořádku a zaslali protokol o splnění podmínek výběrového řízení. Zjistil jsem, že při výpočtu počítali u mého současného dodavatele se zdaněnými cenami které zdanili následně ještě jednou a proto jim u nového dodavatele vyšla úspora, ve skutečnosti ztráta výše uvedená. Opět jsem CVŘ tuto skutečnost sdělil a požadoval okamžité zrušení nevýhodných smluv pro neslnění garance úspory. Poté CO ze strany CVŘ
nedošlo ke slnění požadavku zaslal jsem jim emailem znovu ten samý požadavek a návrh na odstoupení od smlouvy s CVŘ. Od té doby CVŘ nekomunikuje. Mezitím nový dodavatel podal u mého současného dodavatele výpověď smluv a zahájil proces přechodu k nim. U nového dodavatele mám závazek na 3 roky a bez sankcí nemohu smluvy vypovědět. A CVŘ chybu uznalo nejedná a nekomunikuje


Požadované řešení

Okamžité zrušení smluv s nevýhodným tarifem u nového dodavatele a odstoupení od smlouvy s CVŘ pro nesplnění garance na levnější dodávky energií a následného jednání kterým mě poškozují.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.10.2018 09:40, před 3 lety

Pro podnikatele jsou závazná i sdělení, která uváděl před uzavřením smlouvy. Pokud udával, že zajistí nižší cenu energií, nežli původní dodavatel, je tím zavázán. Pokud slíbenou cenu nedodrží není spotřebitel povinen smlouvu realizovat.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2018 10:55, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.