Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#27387Ukončení škodní události bez náhrady škody

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.10.2018, před 4 lety

Petr Novák

Znění stížnosti

Při šetření škodní události (číslo viz reference) ze dne 10. 10. 2018, kdy od vozidla vašeho klienta za jízdy odlétl kámen a rozbil mi čelní sklo, jste šetření uzavřeli s tím, že jsem neprokázal svůj nárok.

Nesouhlasím s tím, že jsem svůj nárok neprokázal.

Z dodaného kamerového záznamu je zcela jasné, že kámen odlétl od vozidla vašeho klienta a vozidlo lze bezpečně identifikovat dle SPZ. V té chvíli se na dálnici nepohybovalo žádné jiné vozidlo, ze kterého by mohl kámen odlétnout. Na záznamu je viditelný i směr, ze kterého kámen letěl (tedy je jasně viditelné, že kámen nemohl přilétnout ani z protisměru, ani z místa mimo dálnici) a v tom místě bylo pouze vozidlo vašeho klienta. Nárok je tedy jasně prokazatelný a to ve 41 vteřině dodaného záznamu.


Produkt

Pojištění odpovědnosti za provoz vozidla


Požadované řešení

Náhrada škody - oprava vozidla


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2018 11:46, před 4 lety

Šetření pojistné události je skončeno sdělením jeho výsledku osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění. Spotřebitel může následně požádat o zdůvodnění zamítnutí pojistného plnění. Toto zdůvodnění musí být v písemné formě a mělo by z něho být jasné, proč bylo pojistné plnění zamítnuto. Pokud spotřebitel s likvidací pojistné události nesouhlasí, měl by nesouhlas se šetřením pojistné události zaslat pojistiteli a požadovat znovu prošetření případu.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2018 09:16, před 4 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.