Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1742
Z toho za letošní rok:260
Stále v řešení:129
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

72%
28%
Toto skore je založeno na 437 stížnostech.

#27713Podvodné vymáhaní poplatku za neobjednané členství

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.11.2018, před 5 měsíci

Danuta Teichmanová

Znění stížnosti

Před zhruba měsícem jsem se zaregistrovala na seznamce singels50+, zaplatila jsem vstupní poplatek 149 Kč. Vzápětí jsem zjistila že funkce seznamky jest podivná tak jsem zrušila svoji registraci, ovšem zřejmě neúspěšně protože mi došel e-mail automatickém prodloužení členství a zaplacení 2527kč včetně podivných vyhrůžek.


Požadované řešení

Prosím o pomoc jak se reagovat a bránit se proti takovým podvodům.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.11.2018 10:26, před 5 měsíci

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud bylo mezi stranami sjednáno poskytování služeb v rámci placeného členství, mohla být sjednána i jejich automatická prolongace. Se sjednáním služby mohl spotřebitel souhlasit i s prováděním opětovné platby. Tyto skutečnosti je třeba si ověřit. Pokud budou naplněny, doporučujeme spotřebiteli smlouvu v souladu s obchodními podmínkami prokazatelně vypovědět. Smazání profilu není výpovědí. Tím se jen zbavuje spotřebitel možnosti využívat zaplacené služby.

Žádat vrácení již zaplacených částek za minulá období by bylo možné pouze v případě, pokud by osoba, která uzavřela smlouvu, prokázala, že nebyla o automatickém prodloužení smlouvy informována, a že nebyla seznámena s cenou poskytované služby.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
11.11.2018 13:07, před 5 měsíci

ID: 179108088


Dobrý den.

Mějte prosím na paměti, že jste souhlasila s Všeobecnými obchodními podmínkami Singles50 (VOP), kterých součástí jsou také informace související s prodloužením Vašeho Prémiového členství, zakoupeného k datu: 29/09/2018. Prolongace je uvedená i na platební stránce, v rámci které jste si své členství zvolila a uhradila a také na potvrzení o realizaci úhrady, které Vám bylo odeslané prostřednictvím emailové komunikace ihned po realizaci platby.

Prémiové členství je prodloužené v případě, že jej klient včas a řádně nevypoví. Výpověď Prémiového členství je přitom potřebné uskutečnit nejpozději 4 dny před datem vypršení uhrazeného období (t.j. 4 dny před jeho prodloužením).

Jelikož nebyla přijata včasná a řádná vypověď Vašeho Prémiového členství, bylo toto – v souladu s VOP – prodloužené.

Platba dlužného poplatku byla již zaevidovaná a případ byl uzavřen.

Vaše Prémiové členství je platné do 10/02/2019, po uvedeném datu nebude prodloužené. Žádné další platby neproběhnou.

Svůj profil můžete deaktivovat kliknutím na kruhovou ikonu fotografie, následně na možnost "Nastavení" a "Deaktivovat (můj) profil", mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství.


Danuta Teichmanová

Reakce spotřebitele

Publikováno
11.11.2018 15:20, před 5 měsíci

Dobrý den.
Abych se ušetřila od dalších vyhrožováních e-mailu poplatek jsem včera zaplatila a odeslala na společnost b2.com následující e-mail.
Dobrý den.
Vzhledem ke skutečnosti že neuváženým jednáním jsem se zaregistrovala na stránkách www.singles50.cz dostala jsem se do situace kterou považuji za obyčejný podvod za který jsem Vaší společnosti musela zaplatit částku ve výší 2527 Kč. O žádné prémiové členství nemám zájem ani nikdy jsem neměla, ale abych se nedostala do dalšího podvodného vymáhaní dlužných částek, aniž bych věděla za co – částku jsem uhradila. Prostřednictvím tohoto e-mailu podávám výpověď a zároveň žádám o okamžitě vymazaní mého profilu s Váších stránek a ukončeni mojí registrace. Nechci a nemam zájem o Vaše služby. Pokud jest potřeba nějaké potvrzení moji výpovědi prosím o zaslaní podrobných informaci.
9.11.2018 Teichmanová Danuta
Jsou to obyčejní podvodnici, kteří si založili byznys na nepozornosti a důvěřivosti starších lidi.
Žádám od společnost o vyjádřeni na můj e-mail.
Děkuji Teichmanová

Reakce společnosti

Publikováno
12.11.2018 09:13, před 5 měsíci

ID: 179108088


Dobrý den.

Prodlužování Vašeho Prémiového členství bylo již zrušené.

Vaše Prémiové členství je platné do 10/02/2019, po uvedeném datu nebude prodloužené. Žádné další platby neproběhnou.

V zájmu vymázání údajů z databáze prosím dodržte standardní postup a přímo z Vaší registrované emailové adresy kontaktujte:

ochrana@singles50.cz,

mějte však prosím na paměti, že tím nevyužijete své Prémiové členství,

děkujeme Vám.


Danuta Teichmanová

Reakce spotřebitele

Publikováno
12.11.2018 16:42, před 5 měsíci

Dobrý den.
Ještě jednou žádám společnost b2.S.a.r.l. aby toto vyjádření odeslala na můj registrační e-mail. Dále o vymazaní z databáze pořádám podle předložených pokynu. Na upozornění o využiti Prémiového členství musím odpovědět, že jest škoda že na cenu a následné výhružné e-maily společnost neupozorňuje po registraci a zaplaceni přihlašovacího příspěvku. Vaše Prémiové členství jest past na poctivé lidi a nejsem jediná kdo na tento podvod doplatil.

Teichmanová Danuta

Reakce společnosti

Publikováno
13.11.2018 16:06, před 5 měsíci

ID: 179108088Dobrý den.

Za účelem zasílání jakýchkoliv informací, potvrzení nebo dokumentů na Vaši emailou adresu, kontaktujte prosím náš Zákaznický servis na adrese:

zakaznickyservis@singles50.cz

Nezapomeňte uvést Vaši registrovanou emailovou adresu jako referenci na Váš profil, aby bylo možné Váš profil identifikovat.

Děkujeme za pochopení.

Reakce společnosti

Publikováno
13.11.2018 16:06, před 5 měsíci

ID: 179108088Dobrý den.

Za účelem zasílání jakýchkoliv informací, potvrzení nebo dokumentů na Vaši emailou adresu, kontaktujte prosím náš Zákaznický servis na adrese:

zakaznickyservis@singles50.cz

Nezapomeňte uvést Vaši registrovanou emailovou adresu jako referenci na Váš profil, aby bylo možné Váš profil identifikovat.

Děkujeme za pochopení.


Danuta Teichmanová

Uzavření stížnosti

Publikováno
14.11.2018 18:43, před 5 měsíci

Hodnocení: