Společnost


EXIM TOURS a.s.

Počet nahlášených stížností:86
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#27743Podání klamavých informací

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 15 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.11.2018, před 5 měsíci

Martin Schrebenský

Znění stížnosti

Ve dnech 16.-23.9.2018 jsme prostřednictvím CK EXIM Tours navštívil Turecko, hotel Marti Myra. Vzhledem k tomu, že při placení zájezdu jsem nebyl přítomen, vyřizovala celou objednávku dcera, která se zájezdu rovněž účastnila. Vzhledem k tomu, že jsme cestovali s malou vnučkou chtěli jsme mít pokoj s dvěma oddělenými ložnicemi. Na dotaz mé dcery na pobočce CK, zda je pokoj s 2 ložnicemi jí bylo sděleno, že bychom měli mít pokoj s 2 ložnicemi. Po příjezdu do destinace jsme však obdrželi pokoj, kde bylo 1 dvoulůžko, 1 krátká přistýlka a dětská postýlka. Vzhledem k tomu, že jsme byly ubytováni v 1,30 hod. a s malým dítětem, rozhodl jsem se situaci řešit následující den s delegátkou. Ta mi poradila,ať zažádám o výměnu pokoje, což jsem udělal a 3.den mi byl pokoj vyměněn ovšem s tím, že jsme musel doplatit 250 dolarů. Současně mi poradila, abych situaci reklamoval jako "Podání klamavých informací CK". Řešil jsem situaci přes dTest - č.j. 48964/LSn. CK však reklamaci zamítla, proto se obracím na doporučení dTestu na vás.


Produkt

objednaný pokoj byl nazván"Superior" z toho my zákazníci nepoznáme, o jaký pokoj se jedná


Požadované řešení

úhrada doplatku ve výši 250 dolarů


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2018 09:08, před 5 měsíci

Cestovní kancelář jakožto pořadatel zájezdu odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou, proto bude podstatné, jaký konkrétní typ pokoje byl uveden ve smlouvě o zájezdu. Je třeba si ohlídat, aby vše, co pracovníci cestovní kanceláře přislíbili ústně, bylo uvedeno ve smlouvě, potvrzení, katalogu či dalších pokynech.

Neměl-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel spotřebitele ujistil nebo které spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, měl by pořadatel zajistit nápravu, pokud by si nevyžádala neúměrné náklady. Nezjednal-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel určil, může si spotřebitel zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady.

Měl-li zájezd vady, vytkl-li je spotřebitel bez zbytečného odkladu a určil-li k tomu přiměřenou lhůtu k odstranění vady, má spotřebitel dle § 2540 občanského zákoníku právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vad. Existenci vad je nutné doložit (např. foto nebo video záznam). Nevytkl-li spotřebitel vady zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, právo na slevu mu vůbec nevznikne, proto doporučujeme jednat vždy co nejdříve.

Pro výpočet výše nároku je možné využít tzv. Frankfurtskou tabulku slev. Tabulka není právně závazná, jedná se spíše o pomocné vodítko. Zde je k dispozici ke stažení Frankfurtská tabulka slev: http://www.evropskyspotrebitel.cz/files/frankfurtska-tabulka.pdf. Více informací ohledně problematiky zájezdů je možné také vyhledat na adrese www.dtest.cz/clanek-5233/na-co-nezapomenout-pri-reklamaci-zajezdu nebo na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3723/jak-spravne-reklamovat-vady-zajezdu.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitel se může tedy také obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.12.2018 23:33, před 4 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.