Společnost


viagogo AG

Počet nahlášených stížností:365
Z toho za letošní rok:72
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#27747Lístek předražený o rezervační a manipulační poplatek

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 9 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.11.2018, před 8 měsíci

Dagmar Zwyrtková

Znění stížnosti

Dne 9.11.2018 jsme zakoupila 6 lístků na koncert Mireille Mathieu v Kongresovém Centru Praha. Lístek stál 2280 Kč, až PO ZADÁNÍ platebních pokynů pro platbu kartou se částka navýšila celkem o 825,50 Kč na osobu, jde o jakýsi manipulační poplatek a rezervační poplatek. Čili místo 13.680 Kč za 6 vstupenek jsem zaplatila celkem 18.633 Kč. Pokyny k platbě jsem sice zadala, ale neodklikla jsem příkaz "zaplatit" - žádný se neobjevil, chtěla jsem zaplacení zabránit, protože jsem si všimla toho navýšení ceny. Platba však stejně proběhla a peníze byly z účtu strženy.
Jde o nehorázný podvod a prosím o pomoc při řešení této nekalé praktiky.

Děkuji za řešení a zprávu o výsledku.

Dagmar Zwyrtková


Produkt

Vstupenky na koncert Mireille Mathieu - Made in France 2019, 8.3.2019, Kongresové Centrum Praha


Požadované řešení

Požaduji vrátit manipulační a rezervační poplatek (nebo alespoň ten předražený "rezervační". Lístky za původní cenu uvedenou v předprodeji za 2280 Kč bych si ráda ponechala.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.11.2018 11:20, před 8 měsíci

Společnost není prodávajícím vstupenek. Společnost pouze zprostředkovává obchod mezi kupujícím a prodávajícím (český název webového portálu je "burza vstupenek"). Prodávajícím tedy nemusí být vždy podnikatel. Není-li prodávajícím podnikatel, na smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se nepoužijí ustanovení na ochranu spotřebitele. Navíc odstoupit od smlouvy o zakoupení vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů není možné, neboť se jedná o smlouvu, jež patří mezi výjimky, kdy není možné práva na odstoupení využít (dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku).

Jelikož jsou na webových stránkách společnosti nabízeny vstupenky, jež již byly jednou zakoupeny, mohou se ceny těchto vstupenek lišit od cen vstupenek nabízených oficiálními prodávajícími.

Společnost (jako zprostředkovatel obchodu) se ve svých obchodních podmínkách zavazuje, že bude garantovat dodání vstupenek. Pokud osoba, která vstupenku prodává, vstupenku nedodá, společnost spotřebiteli zajistí náhradní vstupenku případně spotřebiteli vrátí to, co zaplatil. Nebudou-li vstupenky řádně dodány, doporučujeme spotřebiteli, aby kontaktoval společnost a dodání vstupenek reklamoval.

Pokud by společnost uváděla nepravdivé údaje, mohly být naplněny znaky klamavého konání, jež patří mezi nekalé obchodní praktiky. V takovém případě jí může být uložena sankce ze strany České obchodní inspekce, respektive dozorových orgánů v zemi sídla provozovatele. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekt se sídlem ve Švýcarsku mimo Evropskou Unii, nelze kontaktovat Evropské spotřebitelské centrum působící při České obchodní inspekci, nýbrž dozorový orgán přímo v zemi sídla provozovatele.

Dozorový orgán nad spotřebitelskou oblastí se ve Švýcarsku nazývá Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen, je známý spíše pod zkratkou "BFK", v angličtině je to Federal Consumer Affairs Bureau, pod zkratkou "FCAB".

Webové stránky jsou dostupné na tomto odkazu:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home.html?_organization=1008%2C1079

Na nich mají umístěný kontaktní formulář, skrze tento můžete dozorový orgán oslovit:
https://www.konsum.admin.ch/bfk/de/home/das-bfk/kontakt.html

Zde je také telefonický kontakt: +41 58 462 20 00 a kontaktní adresa:
Eidgenössisches Büro für Konsumentenfragen (BFK)
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2018 20:23, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.