Společnost


ENVONA s.r.o.

Počet nahlášených stížností:137
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

25%
75%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#27834Nepravdivé informace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 11 dnů 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
13.11.2018, před rokem

Ľuba Komarkova

Znění stížnosti

v květnu tohoto roku, mi pořád volal pán, že je nutno podepsat papíry,na snížení energií, jináč mi to nemůžou zlevnit,tím sem předpokládala,že to je ke stávajícimu dodavateli, načeš mi zdělil, že oni sou hlídači energie, já hloupá sem tomu věřila, nebylo mi zděleno,že mně přehlásej k jinému dodavateli ,a to na 10 let, coš bych nikdy nepodepsala, mám už takovej věk,že něco podepisovat na 10 let je holej nesmysl, smlouva mi přišla měsíc a něco po podpisu z Envona,a byla k tatu toho podpisu, takže nezrušitelná, hned sem volala na Envona linku,a bylo mi zděleno,že to zrušej ale 10 tisíc sankce, můj důchod činí 11.500 kč,tak že 10 tisíc je i dost, momentálně se tam snažím dovolat,telefony nedostupné, na emailové adr
ese nikdo nereaguje,proto se obracím na vás
Děkuji


Požadované řešení

požaduji zrušení smlouvy od Envona, tím vlastně i od Centropol,jedná se o elektřinu a plyn.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.11.2018 11:11, před rokem

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.12.2018 23:38, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.