Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2757
Z toho za letošní rok:26
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#27905Zrušení automatického premium členství na seznamce Academicsingles

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2018, před 3 lety

Zdeněk Man

Znění stížnosti

Dobrý den
dne 16.9. 2018 jsem se zaregistrovala na seznamku Academic Singles, zaplatila jsem měsíční členství ve výši 149 Kč.
Mou chybou jsem nezrušil členství a nyní mi přišel email s tím že mi prodloužili Prémiové členství o 3 měsíce s platbou 2247 kč + navýšení o manipulační poplatek 280 kč
Jelikož se jednalo o smluvní vztah za službu kterou jsem nevypověděl, mi nic jiného nezbývá než tuto částku uhradit.


Produkt

Profil na seznamce Academicsingles


Požadované řešení

Zrušení prémiového členství i následného automatického prodlužování placeného členství. A smazání profilu ze stránek seznamky Academicsingles.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2018 23:16, před 3 lety

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pokud společnost spotřebitelovi brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebitelovi, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
16.11.2018 15:03, před 3 lety

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Zdeněk Man

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.11.2018 08:50, před 3 lety

Hodnocení:

Komentář: Po zaplacení poplatku za prolongaci na 3 měsíce + poplatek za nezaplacení mi členství trvá je prodlouženo o 3 měsíce. Peníze jsem musel uhradit, ať nenarůstají dluhy z prodlení a náklady na vymáhání.
Chtěl jsem se domluvit na okamžitém zrušení členství a vrácení poloviny uhrazených nákladů, nechtějí o tom asi slyšet, žádný klienstký přístup.
Tato seznamka se v mých očích neosvědčila kontakty na seziózní dopisování neodpovídají, může se to to stát, ale počítal bych že např každý 10 kontakt by alespoň mohl napsat nemám zájem to stačí a ví se hned jak si člověk stojí.
A to návrhy patneru to nabízí z všude možně jem né z mého regionu mě také štve.
Grafické a uživatelské zpracování této služby na webu je z mého pohledu zastaralé a nyvyhovující.