Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:1447
Z toho za letošní rok:1007
Stále v řešení:186
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

73%
27%
Toto skore je založeno na 395 stížnostech.

#27905Zrušení automatického premium členství na seznamce Academicsingles

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 17 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2018, před 29 dny

Zdeněk Man

Znění stížnosti

Dobrý den
dne 16.9. 2018 jsem se zaregistrovala na seznamku Academic Singles, zaplatila jsem měsíční členství ve výši 149 Kč.
Mou chybou jsem nezrušil členství a nyní mi přišel email s tím že mi prodloužili Prémiové členství o 3 měsíce s platbou 2247 kč + navýšení o manipulační poplatek 280 kč
Jelikož se jednalo o smluvní vztah za službu kterou jsem nevypověděl, mi nic jiného nezbývá než tuto částku uhradit.


Produkt

Profil na seznamce Academicsingles


Požadované řešení

Zrušení prémiového členství i následného automatického prodlužování placeného členství. A smazání profilu ze stránek seznamky Academicsingles.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.11.2018 23:16, před 29 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a o podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uvedena společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo možné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti be2 S.a.r.l. je možné smluvní vztah vypovědět. Pokud společnost spotřebitelovi brání smlouvu zrušit, zkracuje tím spotřebitele na jeho právech a k takovému jednání se nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, doporučujeme spotřebitelovi, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska. Evropské spotřebitelské centrum rovněž k problematice zpracovalo přehlednou příručku, kterou je možné nalézt zde: https://evropskyspotrebitel.cz/novinky/citite-se-podvedeni-seznamkou/.

Reakce společnosti

Publikováno
16.11.2018 15:03, před 28 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com,

děkujeme Vám.


Zdeněk Man

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.11.2018 08:50, před 23 dny

Hodnocení:

Komentář: Po zaplacení poplatku za prolongaci na 3 měsíce + poplatek za nezaplacení mi členství trvá je prodlouženo o 3 měsíce. Peníze jsem musel uhradit, ať nenarůstají dluhy z prodlení a náklady na vymáhání.
Chtěl jsem se domluvit na okamžitém zrušení členství a vrácení poloviny uhrazených nákladů, nechtějí o tom asi slyšet, žádný klienstký přístup.
Tato seznamka se v mých očích neosvědčila kontakty na seziózní dopisování neodpovídají, může se to to stát, ale počítal bych že např každý 10 kontakt by alespoň mohl napsat nemám zájem to stačí a ví se hned jak si člověk stojí.
A to návrhy patneru to nabízí z všude možně jem né z mého regionu mě také štve.
Grafické a uživatelské zpracování této služby na webu je z mého pohledu zastaralé a nyvyhovující.