Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:119
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:5
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#28020Nesouhlasim s Dodavatelem Comfort Energie

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 7 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.11.2018, před 3 lety

Lucie Michalcova

Znění stížnosti

V cervnu 2018 nam na dvorek vlezl pán,který mával kartičkou CVŘ a že má skontrolovat nase stavajici dodavatele Plynu a elektriny.Byl zvedavy jaky mame odber.Ukazala jsem mu pouze smlouvu dodavatele na plyn.Upozorňovali jsme ho,že nehodláme odchazet od puvodniho dodavatele,ikdyby CVŘ nevyhrál.Řekl,že toto je pouze informativni a k ničemu se nezavazujeme.Později jsme měli nekolik hovoru od VCŘ,kde jsme upozornili,ze nemame zajem menit dodavatele.Kurýra od VCŘ jsme také poslali zpět.Přes to všechno nam dnes přišli smlouvy od Comfort energie,ze prechazime k nim.S touto společnosti jiz mame zkusenosti a odmitame je mit za dodavatele dalsi 3 roky!


Požadované řešení

Vymazat veškere informace z CVŘ. Zustat nadale u stejneho dodavatele.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2018 11:50, před 3 lety

Podnikatel má povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spotřebitel by mohl namítat neplatnost přihlášky, neboť byl druhou stranou uveden v omyl o rozhodující okolnosti.

Jestliže strana podepisující přihlášku vůbec nevěděla, jakou listinu podepisuje, resp. se domnívala, že podepisuje listinu jinou, mohlo by se jednat až o zdánlivé právní jednání pro nedostatek vůle dle § 551 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dozor nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že společnost porušila svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Více o podání na www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc.

Uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2018 10:04, před 3 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.