Společnost


Leo Express Global a.s.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#28044Neoprávněné navýšení ceny jízdenek

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

19 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.11.2018, před 4 lety

Kateřina Barochová

Znění stížnosti

V noci z 30.9. na 1.10.2018 jsem si přes internetové stránky společnosti Leo expres kupovala jízdenku z Prahy do Ostravy na 24.10.2018 s návratem 3.11.2018. Pro cestu tam se zobrazila cena 309 Kč, pro cestu zpět 119 Kč. Výsledná cena však činila 588 Kč. Podle pracovníka na zákaznické lince došlo k chybě na webu.

Vzhledem k tomu, že jsem cestovala s kočárkem, cenu jsem zaplatila, protože místa pro kočárky jsou omezena. Jízdenky jsem hradila tzv. leo korunami, proto jsem e-mailem poprosila o vrácení rozdílu ve výši 160 Kč připsáním odpovídající částky v leo korunách na svůj účet.

Bylo mi však sděleno, že se jednalo o Promo jízdné, které bylo uváděno primárně na webových stránkách, avšak z Promo jízdného není možné počítat slevu 20 % na zpáteční slevu, zde je zpáteční jízdenka počítána z ceny obyčejného jízdného, které je mnohem vyšší. Tato skutečnost však při nákupu není na první pohled patrná.

Vyměnila jsem si s dopravcem ještě několik e-mailů, ve kterých jsem s jejich odůvodněním nesouhlasila, a přiložila jsem i ilustrační snímek obrazovky, jenž dokládá, že při koupi není zřetelně uvedeno, že z promo jízdného nelze počítat zpáteční slevu. Dle pracovníka na zákaznické lince, kam jsem se obrátila telefonicky okamžitě v den nákupu, jakmile jsem rozdíl v nabízené a konečné ceně zpozorovala, by měla platit cena za jízdenky vložené do košíku a před zaplacením by nemělo dojít k jejímu přepočítání.


Dopravce stále odmítá vrátit mi rozdíl 160 Kč, ať již v leo korunách nebo jakoukoliv jinou cestou. Mám k dispozici celou korespondenci včetně ilustračního snímku obrazovky (bohužel mě nenapadlo pořídit snímek obrazovky při nákupu, protože jsem s navýšením ceny v konečném součtu vůbec nepočítala).


Požadované řešení

Požaduji vrácení rozdílu ve výši 160 Kč v leo korunách na můj účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2018 13:47, před 4 lety

Nabídka služby, která je tvořena i cenou u ní uvedenou, je pro obchodníka závazná. Pokud jinou cenu uvádí a jinou účtuje, dopouští se klamavého jednání a je právem spotřebitelky dožadovat se rozdílu v ceně zaplacené navíc.

Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Evropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit. Informace o ceně nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Dozorovým orgánem je v této oblasti Česká obchodní inspekce, které spotřebitelka může dát podnět pro porušení zákona o ochraně spotřebitele.

Spotřebitelka se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz.

Nepodaří-li se spor o vrácení rozdílu v ceně vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2018 12:16, před 4 lety

Společnost nám ke stížnosti zaslala následující vyjádření:

"Dobrý den přeji,

děkujeme za upozornění na vzniklou stížnost.

Osobně jsem se s paní Mgr. Kateřinou Barochovou telefonicky zkontaktovala a vysvětlily jsme si několik nesrovnalostí v tomto vzniklém případě. A následně jsem se paní Barochové omluvila jménem společnost Leo Express a za své oddělení zákaznický servis a oznámila jí, že jí scházející leo koruny na její zákaznický účet obratem nahrajeme. Tato stížnost se bohužel ke mně dříve nedostala, zůstala pouze u kolegů na call centru.

Bližší popis uvádím níže:

1. Datum odjezdu byl ve skutečnosti 5.11.2018 (zpáteční cesta), jelikož došlo ke zrušení spoje ze strany dopravce a bezplatné pře-rezervace paní Barochovou.

2. Omluvila jsem se paní Barochové za mylné vyjádření našeho call centra ohledně „promo jízdenek“. Problém zde totiž není rozhodně v tomto bodě.

Jen pro vysvětlení, pokud si zákazník zakoupí PROMO jízdenku na zpáteční jízdné, tak cesta tam – může být promo (nejvýhodnější cena), ale cesta zpět, kde se nikdy nenabídne promo cena.

Jelikož sleva se poskytuje 20% na cestu zpět a tu nelze kombinovat s promo jízdným, jak uvádělo i naše call centrum.

Cena na cestu zpět je tedy vždy standardní (bez možnosti promo). Není tedy třeba v nákupním procesu více popisovat promo jízdné, jelikož prodejní systém ho ani pro zpáteční jízdenku nikdy nenabídne. A cesta „tam“ může být zajisté v promo ceně. Tomu nic nebrání.

3. Zkoušeli jsme stejnou situaci (nákup paní Barochové) nasimulovat znovu a ani nám v LE a ani paní Barochové se to již znovu nepodařilo. Tím jsme tedy částečně vyloučili, že by se jednalo o špatné nastavení systému, které by opakovaně vypočítávalo špatně cenu.

4. Faktem ale zůstává, že paní Barochová má uvedenou jízdenku v hodnotě 344 leo korun a ze zákaznického účtu , jí bylo za tuto jízdenku strženo 588 leo korun. Paní Barochové, bylo tedy neprávem odečteno ze zákaznického účtu o 244 leo korun více.

5. Paní Barochové tedy ještě dnes tuto částku (244 leo korun) nahrajeme zpět na její zákaznický účet.

6. Původně ale Paní Barochová řešila návratek 160 leo korun, který žádala po LE. Takže i to musíme prověřit, proč se nyní navýšil na 244 leo korun.

7. Celý případ jsme nyní předali na IT oddělení, které se tím bude intenzivně zabývat a hledat, přesnější příčinu vzniklé nesrovnalosti, se kterou jsme se ještě nikdy nesetkali a je pro nás nová.

8. Naše priorita společnosti Leo Express je navrátit obratem tyto prostředky paní Barochové a především přijít na příčinu vzniklého problému, tak aby se již nikdy neopakoval pro další zákazníky/cestující a ani paní Barochovou.

Paní Barochové se tímto ještě jednou jménem společnosti Leo Express omlouvám za vzniklé potíže a doufám, že tímto nepříjemným incidentem na nás nezanevře.

Děkuji za pochopení, s pozdravem


Jaroslava Tesárková
Ředitelka zákaznického servisu"


Stížnost přeřazujeme na spotřebitelku, aby mohla na vyjádření reagovat a případně stížnost uzavřít.

Uzavření stížnosti

Publikováno
10.12.2018 12:29, před 4 lety


Kateřina Barochová

Hodnocení:

Komentář: Myslim, ze kdybych se na dTest neobratila, napravy bych se nedomohla. Dekuji!