Společnost


Broflex Trade s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#28101Nekalé obchodní praktiky

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.11.2018, před 6 měsíci

Richard Miškovský

Znění stížnosti

Při nákupu na e-shopu Hracickove.cz není jasně uvedeno, že e-shop pouze zprostředkovává nákup zboží z Číny. Po objednání a zaplacení zboží vám přijde upozornění, že zboží dorazí za 4-6týdnů. Pokud by zboží přesahovalo limit pro proclení, tak se zákazník vystavuje riziku z neproplacení cla. Dále není prodávané zboží určeno pro evropský, ale pro čínský trh. Zboží nekupuji z čínských shopů z toho důvodu, abych podpořil české obchodníky. Tady jsem však nevědomky podpořil lumpa, který vydělává peníze za to, že přijme vaší objednávku a dotyčné zboží objedná na aliexpresu... V obchodních podmínkách toto je uvedeno, ale není jasně uvedeno odkud zboží pochází, dále zda splňuje podmínky pro prodej v EU, telefonní kontakt je nefunkční a v obchodních podmínkách je uvedeno, že od smlouvy nelze odstoupuit.


Produkt

Ochranné dětské brýle pro Nerf souboje (modrá) (Gun Goggles for Children Kids)


Požadované řešení

Slevu nepožaduji. Co bych chtěl je, aby obchodník nebalamutil zákazníky a jasně na svých stránkách uvedel, že není e-sho, ale pouze zprostředkovatel prodeje z pochybných destinací.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2018 13:53, před 6 měsíci

Pokud prodávající uvede nejasně, nesrozumitelně nebo nejednoznačně podstatné informace týkající se nabízeného zboží nebo poskytované služby (např. informace o způsobu prodeje zboží a o původu nabízeného zboží), mohlo by se jednat o klamavé opomenutí, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky. Dozor nad dodržováním zákazu užívání nekalých obchodních praktik provádí Česká obchodní inspekce. Má-li spotřebitel důvodné podezření, že prodávající porušil svou zákonnou povinnost, má možnost obrátit se s podnětem k tomuto úřadu. Kontakty na Českou obchodní inspekci je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/kontakty-inspektoraty/.

Dopustila-li se společnost skutečně klamavého opomenutí, mohl by spotřebitel namítat neplatnost kupní smlouvy, neboť byl společností uveden v omyl o rozhodující okolnosti. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2018 17:09, před 6 měsíci

Společnost nám ke stížnosti zaslala následující vyjádření:

"Ohrazuji se proti tvrzení zákazníka, který se neseznámil s obchodními podmínkami, udělal závaznou objednávku, a teď podává stížnost místo toho, aby nejprve kontaktoval nás jakožto zprostředkovatele. Všechny důležité informace obchodní podmínky obsahují, zákazník se s nimi musí seznámit a aktivně odsouhlasit při dokončení objednávky. Důležité informace není kde jinde uvádět než právě v obchodních podmínkách, které má každý k dispozici, a je pouze na zákazníkovi, zda za těchto podmínek objedná. Dostupnost dodání zboží je u každého produktu viditelně uvedena. Na odstoupení od smlouvy má zákazník samozřejmě podle občanského zákoníku právo a zboží nám může vrátit. Odstoupení od smlouvy od zákazníka jsme nedostali a stížnost považujeme za poškození obchodního jména."

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, aby mohl reagovat.


Richard Miškovský

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.12.2018 18:08, před 6 měsíci

K tomuto případu již nemám co dodávat. S zástupcem společnosti panem Brokešem jsem si vyměnil několik e-mailů, které evidentně k ničemu nevedly.
Ještě jednou tedy sumarizace toho, co jsem již uvedl: ano, v obchodních podmínkách je uvedeno, že společnost zboží neprodává. Toto jsem ale od začátku ani nepopíral. V těch samých obchodních podmínkách je ale uvedeno cituji:

9.2. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

1.5. Provozovatel zboží neprodává.

3.4. Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny.

Takže buď je společnost prodávajícím zboží, což ale vylučují jeho obchodní podmínky (na faktuře je však společnost uvedena jako prodávající) a od smlouvy lze odstoupit nebo poskytuje službu, jak ostatně sama tvrdí a pak od smlouvy odstoupit technicky nelze, jelikož smlouva je platná od data zaplacení zboží a lhůta odstoupení je 14 dní od data zaplacení s tím, že zboží dorazí za 30dní...

Dále jsem pana Brokeše urgoval o vystavení faktury se správnými údaji. První faktura přišla s datem vystavení 22.11. a splatností 23.11. Na moji urgenci, že faktura nemůže obsahovat datum splatnosti 23.11., když zboží již bylo uhrazeno cca 30 dní před tímto termínem, mi pan Brokeš zaslal novou fakturu, kde bylo datum vystavení 22.11. se splatností 25.10., přičemž ani na jedné faktuře není uvedena forma úhrady. Tyto faktury si dovoluji připojit jako přílohu.
Dále jsem pana Brokeše upozornil na to, že na faktuře je uveden jako prodávající zboží a není tam uvedeno zprostředkování prodeje. Pak jsem se jej ptal, jak je možné, že přijal částku za zboží 25.10. a dle Justice.cz vznikla jeho společnost 29.10., tedy 4 dny po přijetí platby...Pan Brokeš mi na vše odpověděl, že se jedná o nastavený systém a že fakturu jinak vystavit nelze.
K tomu, jakým způsobem je nucen zákazník řešit případné problémy s uhrazením cla při dovozu se mi pan Brokeš také nevyjádřil.
Od smlouvy odstoupit nechci, jelikož se jednalo o dárek dětem. Musím však uznat, že pan Brokeš mi nabízel návrácení peněz za zakoupené zboží. Nebo to bylo za zprostředkování? Teď už nevím přesně...
Panu Brokešovi jsem nabízel smírčí řešení ve formě úpravy jeho internetových stránek. Z části se toto naplnilo vyřazením sekce Proč u nás nakupovat. Obchodní podmínky dle mého názoru stále mohou zákazníka zmást a tyto upraveny nebyly.

Reakce společnosti

Publikováno
3.12.2018 22:22, před 6 měsíci

dTest vložil naší odpověď až cca po týdnu, kdy jsme jí zasílali dTest emailem, jelikož jsme nemohli reagovat. V mezičase jsme s pánem komunikovali emailem. Obchodní podmínky jsou sestaveny advokátem a to že zákazníkům nabízíme odstoupení od smlouvy, nepovažujeme za chybu, ale službu zákazníkům. Vzdělání pána nám není známé ani jaký má přehled v zákonech a tudíž nepovažujeme za nutné pro jednu stížnost měnit obchodní podmínky. Pán své zboží obdržel, zboží odpovídá popisu, reklamovat ani vracet ho nechce. Považujeme celou situaci za ukončenou.


Richard Miškovský

Uzavření stížnosti

Publikováno
4.12.2018 08:16, před 6 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Pokud budete mít aspoň základní znalosti anglického jazyka, pak si můžete zboží objednávat z Aliexpresu rovnou a ne přes toho prostředníka. Nevidím důvod, proč platit někomu za přeposílání objednávek 1000% marži.