Společnost


#EXPERT4YOU s.r.o.

Počet nahlášených stížností:145
Z toho za letošní rok:72
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#28109Nedodané zboží z eshopu Martina Sahulky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 4 dny 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.11.2018, před 2 lety

Petra Balvirčáková

Znění stížnosti

Dne 13.11.2018 jsem u firmy Expertcase.cz objednala
FLIPOVÉ PENĚŽENKOVÉ SUNFLOWER POUZDRO PRO LG G3 (D855) - RŮŽOVÉ SVĚTLÉ
za 268,-Kč. Následující den jsem zboží zaplatila převodem.
Do dnešního dne jsem neobdržela ani info o přijetí platby ani zboží. Na email firma nereaguje a telefon je nedostupný.
Po pátrání jsem zjistila, že je více poškozených a že osoba Martin Sahulka provozuje více e-shopu z kterých není zboží dodáváno.
Pod tuto firmu dále spadají firmy Supercase.cz, Surazo.cz. Všechny tyto firmy mají stejné ičo a stejného majitele.


Produkt

Ochranné obaly na mobilní telefony - FLIPOVÉ PENĚŽENKOVÉ SUNFLOWER POUZDRO PRO LG G3 (D855) - RŮŽOVÉ SVĚTLÉ Kód: 11394


Požadované řešení

Navrácení peněz a zastavení podnikatelké činnosti pana Sahulky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2018 12:18, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Od 1. února 2016 začalo fungovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Spotřebitelka má také možnost se obrátit na tento úřad (návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné podat přes následující webový formulář www.adr.coi.cz).

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.12.2018 21:31, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.