Společnost


OKAY Holding a.s. (OKAY s.r.o.; JENA - nábytek, s.r.o.)

Počet nahlášených stížností:149
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 57 stížnostech.

#28116Nedodání zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.11.2018, před 7 měsíci

Michal Šindelář

Znění stížnosti

Chci podat stížnost na nedodání zboží v termínu,nikdo mi nedokáže říci kde se zboží nachází kdy přijde.Neprisla žádná omluva nic ani že se zboží opozdí.


Produkt

pohovka


Požadované řešení

50 procent z ceny dolů


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.11.2018 14:38, před 7 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je povinen plnit bez zbytečného odkladu. Jestliže prodávajícího zboží nedodá, může jej spotřebitel upozornit, že nedodal zboží včas a poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Byla-li mezi smluvními stranami sjednána smluvní pokuta za porušení smluvní povinnosti, má kupující možnost žádat zaplacení této smluvní pokuty. Vznikla-li kupujícímu kvůli porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího škoda, může kupující žádat po prodávajícím taktéž náhradu této škody.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
3.12.2018 08:56, před 7 měsíci

Vážený pane Šindeláři,

velmi nás mrzí Vaše zkušenost.
Věříme, že tuto situaci vyřešíme. K dalšímu řešení však potřebujeme znát číslo Vaší objednávky.

Děkujeme.

S pozdravem
OKAY CZ


Michal Šindelář

Reakce spotřebitele

Publikováno
3.12.2018 11:22, před 7 měsíci

9918373680 objednávku už jsem zrušil páč jsem už nechtěl čekat když se nikdo k ničemu nevyjádřil a na zákaznické lince žádná snaha

Reakce společnosti

Publikováno
12.12.2018 14:10, před 7 měsíci

Vážený pane Šindeláři,

Vámi objednané zboží jsme nedoručili v předem avizovaném termínu.

Tento konkrétní kus při přípravě k expedici zastavila kontrola kvality. Nemohli jsme Vám jej proto s čistým svědomím odeslat. S dodavatelem proto vyjednáváme nový termín dodání náhradních výrobků.

Velice mě mrzí, že jste nebyl řádně informován o všech detailech vývoje Vaší objednávky.

Omlouvám se za způsobené nepříjemnosti.

Děkujeme za pochopení a podnět k vylepšení našich služeb.

S pozdravem

Mgr. Miroslava Jedličková
vedoucí zákaznického servisu CZ/SK

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2019 16:39, před 6 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Michal Šindelář

Uzavření stížnosti

Publikováno
11.1.2019 16:51, před 6 měsíci

Hodnocení: