Společnost


Home Credit a.s.
finanční služby

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#2813Sesplatnění úvěru na auto, podvod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

10 měsíců 9 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
03.04.2014, před 6 lety

Vratislav Hýbner

Znění stížnosti

Dobrý den.
Obracím se na Vás se svojí prosbou pomoc.Dovolte, abych Vám ve zkratce nastínil danou kauzu.Od společnosti Home credit a.s. moje manželka koupila na splátky vozidlo škoda Octávia v pobočce AAA brno. Při převzetí vozidla byla sjednána úvěrová smlouva z dočasným převodem vlastnických práv na spol. Home credit až do úplného zaplacení. Po tuto dobu je vše v pořádku a není žádný problém. Zhruba po roku bezproblémového splácení úvěru na moji osobu vyskočil bubák v podobě exekucí. Ikdyž mě byly exekuce hrazeny formou srážek se mzdy ,tak exekutor vozidlo manželce zabavil a po sléze prodal v dražbě.Po zabavení vozidla jsme provedli veškeré právní kroky k tomu, aby vozidlo bylo vráceno. Ihned jsme o nastalé situaci informovali spol. Home credit a o všech krocích jsme je informovali písemně nebo emailem (veškeré písemnosti doložím). Byly podány navrhy na vynětí věci, ale soud toto podání odmítl z důvodu toho, že manželka na základě smlouvy o dočasném převodu vlastnických práv není vlastníkem vozidla a toto musí učinit vlastník tudíž spol. Home credit a.s. I přes urgence však společnost Home crdit neučinila žádné právní kroky k tomu , aby ochránila svůj majetek . Po poslední urgenci tak učinily, ale až po marném uplynutí zákonem stanovené doby a Exekutor toto podání odmítl právě z tohoto důvodu. Nevím co následovalo potom, ale exekutor se dohodl ze splečnosí Home credit a vyplatil jim částku 23 tis. Kč. Podotýkám, že po celou dobu řádně splácíme v měsíčních splátkách( a nejsme v prodlení) , ikdyž vozidlo více jak rok nemáme. Domnívám se , že společnost Home credit porušila smlouvu tím, že se dle smlouvy o dočasném převodu vlastických práv nechovala jako dobrý hospodář a tím poškodila především sama sebe , ale i manželku.Celá kauza však ještě nekončí. Nyní jsme si nechali poslat od společnosti Home credit výpis, kde jsme se dozvěděli, že nám byl úvěr zesplatněn pro neplacení . Toto je už vrchol, jelikož řádně splácíme a nebyly jsme nikdy v prodlení z platbou. Dále se domnívám, že společnost Home credit porušila smluvní vztah tím, že si nechala vyplatit peníze od exekutora. Dle mého názoru se tak dopustila podvodu. Mohli by jste mě prosím poradit co dál?


Produkt

úvěr na koupi auta


Požadované řešení

Dořešení celkové situace a objasnění jednostranného kroku ze strany společnosti Home credit a.s.Náhrady škody spojené z tímto postupem


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.4.2014 10:59, před 6 lety

V tomto případě, pokud byla u automobilu jako vlastník zapsána společnost, je jen na ní, jestli nechá jít vozidlo do dražby nebo ne. Zároveň ale, pokud by bylo ve smlouvě stanoveno, že společnost musí vozidlo spravovat s péčí řádného hospodáře, došlo by opožděným podaním u Exekutora k porušení této povinnosti a zákazník může žádat náhradu škody.
Pokud bylo vozidlo vydraženo, mělo by dojít k odečtení vydražené částky od výše úvěru.
V případě, že může dle smlouvy společnost sesplatnit úvěr pouze z důvodu neplacení, doporučujeme ji písemně vyzvat a kopiemi dokladů o včasných úhradách prokázat splnění této povinnosti, aby úvěr mohl být doplacen v pravidelných splátkách.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.2.2015 12:56, před 6 lety

Společnost Home Credit a.s. byla o podané stížnosti informována, ale neprojevila zájem se k ní vyjádřit. Jelikož je služba VašeStížnosti.cz založena na principu dobrovolnosti, rozhodli jsme se případ uzavřít z důvodu nereakce podnikatele.
Případný spor může být tedy řešen pouze v soudním řízení. Vhodné by bylo právní zastoupení. Seznam advokátů je k dispozici na http://www.dtest.cz/advokati.