Společnost


Volák Roman

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#28148Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

11 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.11.2018, před 8 měsíci

josef vozár

Znění stížnosti

CHTĚL JSEM VRÁTIT PENÍZE DO 14 DNÍ/ZAMÍTNUTO...
VÝMĚNA ZBOŽÍ TRVALA 23 KALENDÁŘNÍCH DNÍ/STEJNÁ ZÁVADA/CHTĚL JSEM VRÁTIT PENÍZE-ZAMÍTNUTO Z DŮVODU PROŠLÉ LHŮTY K ODSTOUPENÍ OD SMLOVY..
PRODEJCE PORUŠIL ZÁKLADNÍ PRÁVO SPOTŘEBITELE..


Produkt

televize PANASONIC


Požadované řešení

Pokud chcete reklamovat zboží, máte smůlu. Zakoupené zboží vykazuje vady, které brání kvalitnímu užívání. A reakce pana Voláka?.... reklamace zamítnuta....Zvažuji právní kroky a nahlášení na ČOI.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.11.2018 18:27, před 8 měsíci

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, je povinen o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musel spotřebitel prokázat, že od smlouvy odstoupil) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelovi peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Prodávající nemusí vracet peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel prokáže, že mu zboží odeslal. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitel požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
26.11.2018 10:30, před 8 měsíci

Dobrý den, zákazník je velice pomatený, jak lze již usoudit z jeho stížnosti. Osočuje všechny včetně dvou nezávislých autorizovaných servisů Panasonic, že jsou slepí a že je vše domluvené. Dle servisních vyjádření jsou obě TV v naprostém pořádku. Pán nevyužil 14ti denní lhůty pro odstoupení. Neodstoupil žádným způsobem. Teď, po více než měsíci se dožaduje vrácení peněz.

Zasílám naši reakci na negativní komentář. Prosím také o upozornění pána, že špiní naše obchodní jméno tím, že lže a uvádí lidi v omyl, což je také v trestní rovině. My jsme postupovali nad rámec našich povinnosti.

" Milý pane Voznáre, zakoupil jste si televizor, nebyl jste spokojený – údajně TV vykazovala vadu. Ptoto jsme Vám TV vyměnili. Jeli jsme vlastní dopravou přes celou ČR až do Varnsdorfu. Předem jsme ji u nás na prodejně vyzkoušeli a vše bylo v naprostém pořádku. Vám se ovšem i druhý kus zdál vadný. Proto jsme Vám doporučili autorizovaný servis Panasonic. Ten na druhý den k Vám přijel a konstatoval, že TV je v naprostém pořádku a vyhovuje parametrům v daném segmentu. Bohužel nelze chtít od nejlevnějšího modelu na trhu, aby splňoval takové parametry, jako TV 3x dražší. Dali jsme na prozkoumání autorizovanému servisu i první kus Vámi reklamovaný a i ten byl bez jakýchkoliv vad. Oba protokoly máte k dispozici. 14ti denní lhůtu na odsoupení od kupní smlouvy jste nevyužil. Není tedy žádný zákonný důvod pro vrácení peněz. S úctou. Tým Elektro Volák "

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2018 12:22, před 8 měsíci

Z vyjádření podnikatele i dodaných protokolů vyplývá, že reklamace byly řešeny a spotřebitel obdržel řádné vyrozumění o jejich řešení. Jestliže nedošlo k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží, potom se tohoto práva nelze dodatečně domáhat, jelikož čtrnáctidenní lhůta je prekluzivní - po uplynutí vymezeného času nárok zcela zaniká.

Pro využití předmětného práva odstoupit od smlouvy je dle čl. 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, o právech spotřebitelů, na základě které bylo dané právo na odstoupení od smlouvy do českého právního řádu zavedeno, nutné, aby spotřebitel buď využil vzorový formulář pro odstoupení, nebo učinil jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Jestliže se nic z toho nestalo, nelze bohužel konstatovat, že by spotřebitel právo využil.

V případě, že spotřebitel nesouhlasí s posouzením jím tvrzené vady, může se obrátit na soudního znalce, aby posoudil závěry uvedené ve vyrozumění o řešení reklamace. Znalce může spotřebitel nalézt např. zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm.

Dovolíme si také upozornit, že služba VašeStížnosti.cz nemá sloužit k nátlaku na žádnou stranu sporu uváděním nepřesných či přímo mylných informací, nýbrž k věcnému a rychlému řešení spotřebitelských problémů. Tímto žádáme o dodržování zmíněného pravidla.

Stížnost přeřazujeme na spotřebitele, který má možnost reagovat na vývoj.


josef vozár

Reakce spotřebitele

Publikováno
26.11.2018 15:29, před 8 měsíci

Na toto vyjádření musím reagovat! Především prodávající by si musel trochu šáhnout do svědomí a osvěžit si pamět. Dne 23.10.2018 jsem obdržel televizor,který jsem objednal online. Televizor vykazoval zjevnou vadu podsvícení,která se projevovala převážně při večerním sledování, kdy bylo v místnosti zhasnuto. V domění,že se jedná o vadu jsem kontaktoval prodávajícího a poslal foto přes email,to bylo 26.10.2018. Zároveň jsem informoval prodávajícího, že bych chtěl televizor vrátit a ten mi sdělil, že to takto nejde, že musí nejdříve požádat výrobce o vyjádření, zdali to není na reklamaci. Po 3 dnech mi prodávající sdělil, že to na reklamaci je a že mi pošle nový televizor, stejný typ, který mají na skladě. Souhlasil jsem a po několika urgencí mi byl druhý televizor doručen až 19.11.2018, to jsou 3 týdny a teď bude prodávající psát, že jsem nevyužil 14ti denní zákonnou lhůtu k odstoupení od smlouvy.
Bohužel i druhý televizor vykazoval stejné vady. Tudíž jsem kontaktoval z vlastní iniciativy servis PANASONIC a ne že mi to prodávající doporučil, jak uvedl! Servisní technik přijel a sdělil mi, že tuto vadu televizory v této cenové kategorii mají a doporučil mi zakoupit televizor dražší. 23.000 Kč je zřejmě malá částka!!!
Kontaktoval jsem prodávajícího, že i druhý televizor vykazuje stejné vady a chtěl bych ho vrátit a odstoupit od smlouvy a bylo mi sděleno, že jsem již překročil lhůtu k odstoupení od smlouvy a reklamaci mi neuznává, vzhledem k vyjádření servisního technika. Bohužel převážná část komunikace byla přes telefon, tudíž nyní může prodávající na svou obhajobu napsat cokoliv. Přikládám i foto televizoru, aby bylo zřejmé, jakou vadu vlastně reklamuji!

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.11.2018 16:55, před 8 měsíci

Co se týče toho, zdali se jedná o vadu, nebo ne, to bohužel nedokážeme posoudit, jelikož k tomu nemáme technickou kvalifikaci. Jestliže byla uplatněna reklamace a v průběhu vyřizování výměny zboží uplynula čtrnáctidenní lhůta k odstoupení od smlouvy, pak skutečně není možné nárok na odstoupení dodatečně uplatnit. K podsvícení televizoru uvádíme akorát to, že i zařízení v levnějším segmentu musí splňovat deklarované kvalitativní parametry.

Stížnost přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
29.11.2018 13:23, před 8 měsíci

Dobrý den,
ještě jednou a naposled pro pana Voznára. Reklamace byly vyřízeny v termínech. Možnost odstoupit od smlouvy do 14dnů nebyla využita. Televizor dle servisu splňuje deklarované kvalitativní parametry. Nesplňuje pouze parametry vysněné panem Voznárem. Tomuto případu jsme věnovali spoustu času, peněz a energie. Stále se bavíme o tom stejném. Je nám líto, že pan Voznár není s výrobkem spokojen, ale udělali jsme vše, co bylo v naších silách. Tímto považujeme věc za vyřízenou.

Tým Elektro Volák

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.12.2018 13:52, před 7 měsíci

S ohledem na výše uvedenou komunikaci stížnost uzavíráme. Co se týče možného dalšího řešení situace, odkazujeme spotřebitele na naše dřívější vyjádření o znaleckém přezkoumání.