Společnost


Jana Gryc Přecechtělová

Počet nahlášených stížností:77
Z toho za letošní rok:40
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

84%
16%
Toto skore je založeno na 19 stížnostech.

#28271Nedodání zaplaceného zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 24 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.11.2018, před rokem

Jana Kaboňová

Znění stížnosti

Mám zaplacenou objednávku, ale zboží nikde a nikdo semnou nekomunikuje.


Požadované řešení

Vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
27.11.2018 22:42, před rokem

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebitelce peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu. Zároveň spotřebitelka může žádat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
7.12.2018 16:39, před rokem

Paní Kaboňová,

mě kontaktovala a společně jsme se domluvily na zaslání zboží, které již bylo doručeno a paní si jej vyzvedla u přepravce ČP. To, že nikdo nereagoval na zprávy, bylo zapříčiněno mojí dlouhodobou hospitalizací. Jana Gryc Přecechtělová

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2019 19:49, před rokem

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Jana Kaboňová

Uzavření stížnosti

Publikováno
21.1.2019 17:29, před rokem

Hodnocení: