Společnost


Moravská stavební - INVEST, a.s.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 1 stížnostech.

#28282Neřešení reklamací

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

6 měsíců 21 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.11.2018, před 2 lety

Zuzana Jankovic

Znění stížnosti

V roce 2016 jsme koupili dům v Cholupicích. Od té doby jsme nuceni opakovaně řešit reklamace. V prvním patře domu jsou tři pokoje a dvě koupelny. Do každé z této místnosti zateklo, a v některých případech i opakovaně.

K domu je připojena garáž, bohužel takovým způsobem, že ve spoji zůstala díra, kterou do domu teklo. Nemyslím zateklo, ale tekla voda jako ze sprchy a promáčela celou stranu domu od kuchyně až do garáže.

O četných prasklinách v celém domě ani nemluvě. V kontextu výše uvedeného to jsou již maličkosti.

Bohužel, na odstranění závad čekáme i několik měsíců a MSI s námi absolutně nekomunikuje. Po urgencích od našeho právního zástupce se pak ozve jenom některý z jejich subdodavatelů. Obvykle způsobem (s výjimkou řešení poslední reklamace), že nám bez ohlášení zazvoní u dveří pán, který nemluví česky. Po jeho "opravě" obvykle zůstává neskutečný nepořádek a poničené věci. Navíc opravy jsou prováděny pouze provizorně tak, aby vydrželi do konce záruční doby.

Z důvodu nečinnosti MSI a z důvodu opakovaných vad na domě jsme byli nuceni využít služeb právního zástupce a odborného technika jelikož způsob "oprav" byl pouze provizorní.

Od MSI jsme požadovali úhradu těchto dodatečných nákladů. Bohužel, znovu absolutně nereagují i když naše žádost byla odeslána 24.9.2018.

Aktuálně požadujeme úhradu nákladů ve výši 12.895 CZK.


Produkt

Stavba rodinného domu


Požadované řešení

Aktuálně požadujeme úhradu nákladů ve výši 12.895 CZK.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2018 11:15, před 2 lety

Pokud je uzavřena smlouva o dílo a je-li dílo provedeno vadně, je zhotovitel povinný ve lhůtě 30 dnů reklamaci vyřídit. Pokud se tak nestane, dochází k porušení § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele a spotřebitel může podat podnět České obchodní inspekci. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Zároveň, pokud špatně provedená práce způsobí další škodu a zhotovitel odmítl provést opravu, může sám spotřebitel sjednat nápravu a částku následně vymáhat po zhotoviteli společně s dalšími náklady na reklamaci a náhradou škody způsobenou špatně provedeným dílem. Pokud zhotovitel nebude plnit dobrovolně, bude nutné obrátit se na soud. V takovém případě je důležité prodávajícímu zaslat písemnou předžalobní výzvu dle § 142a občanského soudního řádu.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má ještě před podáním žaloby spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
30.11.2018 13:32, před 2 lety

Reklamace byla vyřízena v nejbližším možném termínu.
V současné době se jedná pouze o finanční kompenzaci ve shora uvedené výši.
Naše společnost s finanční kompenzací souhlasí.
Klientce již byla zaslána dohoda o narovnání k podpisu, vzhledem k tomu, že se jedná o čtyřstrannou dohodu, bude podpisové kolečko ještě několik dnů trvat.


Zuzana Jankovic

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.12.2018 09:11, před 2 lety

Společnost s finanční kompenzací skutečně souhlasila. Bohužel, jedná se několikastrannou dohodu a strany dohody, jiné než spotřebitel se zatím nejsou schopny domluvit na finálním znění.

Několik dnů trvající "kolečko podpisů" již trvá od 30.11.2018 a to z důvodu, že podle vyjádření jedné ze stran, jim ta strana dohody, která dohodu vytvořila neposlala dohodu k připomínkám. Takže teď je dohoda na připomínkách u další ze stran dohody.

Takže s kompenzací sice všichni souhlasí, ale její skutečné vyplacení je v nedohlednu.

Reakce společnosti

Publikováno
19.12.2018 12:02, před 2 lety

Dohoda o narovnání je v současné době na právním oddělení dodavatele a po vyhotovení bude předložena klientce k podpisu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.1.2019 19:48, před 2 lety

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Zuzana Jankovic

Reakce spotřebitele

Publikováno
21.1.2019 15:02, před 2 lety

Protistranám jsem zaslali připomínky k dohodě. Jejich reakcí bylo, že pokud hodláme mít nějaké připomínky, máme počítat s tím, že se termín, kdy nám zaplatí, bude dále prodlužovat. Museli jsme tedy ustoupit ze všech našich připomínek přičemž se jednalo dle nás o marginální věci, a to včetně psacích a formálních chyb, které byly v textu. Teď jsme za nás podepsané dohody poštou odeslali a čekáme co zas vymyslí, aby nemuseli zaplatit. K dnešnímu dni úhrada ještě neproběhla. Navíc Moravská stavební s námi nekomunikuje a společnost Ridera, se kterou záležitost řešíme nám sdělila, že věc rovněž dál řešit nebude.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.2.2019 22:23, před rokem

Tímto zdvořile žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak neučiní, bude stížnost uzavřena.

Reakce společnosti

Publikováno
27.2.2019 13:31, před rokem

Dohoda o narovnání je již podepsána a zasíláme ji doporučeně ČP.
Úhrada bude provedena převodem na bankovní účet klientky.


Zuzana Jankovic

Reakce spotřebitele

Publikováno
27.2.2019 13:51, před rokem

Dobrý den, stále čekáme na úhradu. Zástupce společnosti MSI nejednou písemně podmiňoval zaslání podepsané dohody a zaplacení předmětné částky tím, že nejdřív ukončíme na dTestu případ. Posledně tak učinil dnes, kdy napsal, že jej mám nejdřív informovat o tom, že jsem ukončila případ na dTestu a až pak nám pošle byť jen podepsanou dohodu o narovnání. Do dnešního dne totiž nemáme naše paré podepsané dohody i když jsme ji odesílali 22.1.2019, natož abychom měli peníze na účtu. Takové vydírání jsme odmítli.

Jak je vidět z reakce MSI výše, uvádí, že úhrada bude provedena, ale vědomě neuvádí termín.

S ohledem na výše uvedené chceme v případu pokračovat dokud nebudou prostředky připsané na náš účet.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.4.2019 08:24, před rokem

Opět žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila.

Reakce společnosti

Publikováno
20.5.2019 11:47, před rokem

Dobrý den,
sdělujeme, že příslušná částka dle dohody o narovnání byla klientce uhrazena.
Tímto považujeme shora uvedenou záležitost za uzavřenou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
19.6.2019 06:04, před rokem

Žádáme spotřebitelku o potvrzení výše uvedeného a o případné uzavření stížnosti.


Zuzana Jankovic

Uzavření stížnosti

Publikováno
19.6.2019 07:19, před rokem

Hodnocení:

Komentář: MSI nám prodala dům naprosto tristní kvality na kterém se trvale objevují nové a nové vady. Díky dTestu za pomoc. MSI s nám začala komunikovat až když jsme záležitost zveřejnili tady.