Společnost


HS plus d.o.o.

Počet nahlášených stížností:158
Z toho za letošní rok:36
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 9 stížnostech.

#28347Nedodané zboží, které bylo zaplaceno platba 24 přes Českou spořitlnu. Doklad mám. Po úhradě mi z eschopu nepřišel žádný potvrzující email, jak je obvyklé u jiných eschopu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
29.11.2018, před 6 měsíci

Jaroslava Závalová

Znění stížnosti

Objednala jsem si výrobek Univerzální čistící prostředek T-10, Clean Spot za 349,--Kč, který jsem ihned uhradila. Po zaplacení mi nepřišel potvrzující email. Proto jsem za pár dni zavolala na jejich linku. Zvedl mi to pán, s kterým ovšem není žádná domluva. V určité fází hovoru, začne být hovor přerušován. Vidím v tom záměr, jelikož jsem to zkoušela opětovně se stejným výsledkem. Teď mi už telefon nezvedá vůbec. Několikrát jsem psala email na jejich info email. Opět bez úspěchu.
Vidím v tom nekorektnost,nechtějí nic řešit.


Produkt

Univerzální čistící prostředek T-10, Clean Spot za 349,--Kč


Požadované řešení

Byla bych ráda, kdyby mi vrátili peníze, případně poslali výrobek. Ale upřednostňuji vrácení peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2018 16:36, před 6 měsíci

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok odstoupit od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a žádat vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nereaguje-li prodávající na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci v písemné formě (doručeně, nejlépe s dodejkou). V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a občanského soudního řádu.

Jelikož je prodávající zahraniční subjekt sídlící ve Slovinsku, má spotřebitel možnost obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiných členských států EU, Norska a Islandu. Více informací o Evropském spotřebitelském centru je možné vyhledat na webových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2018 18:05, před 6 měsíci

Spotřebitelka nám sdělila, že došlo k dodání zboží. Stížnost proto uzavíráme.